ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -订-, *订*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[订, dìng, ㄉㄧㄥˋ] to make an order; to draw up an agreement
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1176

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, / ] to agree; to conclude; to draw up; to subscribe to (a newspaper etc); to order, #3,818 [Add to Longdo]
[qiān dìng, ㄑㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ, / ] to agree to and sign (a treaty etc), #2,840 [Add to Longdo]
[zhì dìng, ㄓˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] work out; formulate, #5,080 [Add to Longdo]
[yù dìng, ㄩˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to place an order; to book ahead, #5,230 [Add to Longdo]
[xiū dìng, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ, / ] revise, #5,907 [Add to Longdo]
[dìng dān, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄢ, / ] (purchase) order, #6,221 [Add to Longdo]
[dìng gòu, ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] to order; to subscribe; subscriber, #11,067 [Add to Longdo]
[dìng piào, ㄉㄧㄥˋ ㄆㄧㄠˋ, / ] to book tickets; to issue tickets, #12,273 [Add to Longdo]
[dìng yuè, ㄉㄧㄥˋ ㄩㄝˋ, / ] subscription, #12,348 [Add to Longdo]
[dìng lì, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] to conclude (treaty, contract, agreement etc), #15,657 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top