ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -讠-, *讠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[讠, yán, ㄧㄢˊ] words, speech; to speak, to say
Radical: , Decomposition:   ?  
Etymology: -
[说, shuō, ㄕㄨㄛ] to speak, to say; to scold, to upbraid
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  兑 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 24
[话, huà, ㄏㄨㄚˋ] talk, speech; language, dialect
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  舌 [shé, ㄕㄜˊ]
Etymology: [ideographic] A spoken 讠 tongue 舌; 舌 also provides the pronunciation, Rank: 170
[论, lùn, ㄌㄨㄣˋ] debate; discussion
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  仑 [lún, ㄌㄨㄣˊ]
Etymology: [ideographic] Speech 讠 that explains the logic 仑; 仑 also provides the pronunciation, Rank: 205
[认, rèn, ㄖㄣˋ] to know, to recognize, to understand
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 213
[计, jì, ㄐㄧˋ] to calculate, to count; to plan, to reckon; plot, scheme
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 251
[许, xǔ, ㄒㄩˇ] to consent, to permit; to promise, to betroth
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  午 [, ㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 263
[设, shè, ㄕㄜˋ] to build, to design; to establish; to offer
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 302
[记, jì, ㄐㄧˋ] mark, sign; to note, to record
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  己 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A private 己 note 讠; 己 also provides the pronunciation, Rank: 306
[该, gāi, ㄍㄞ] should, ought to, must
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 319

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top