ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

議題

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -議題-, *議題*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
议题[yì tí, ㄧˋ ㄊㄧˊ, / ] topic of discussion; topic; subject; issue (under discussion), #9,377 [Add to Longdo]
讨论的议题[tǎo lùn de yì tí, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄊㄧˊ, / ] topic of discussion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
議題[ぎだい, gidai] (n) topic of discussion; agenda; (P) [Add to Longdo]
議題に上す[ぎだいにのぼす, gidaininobosu] (exp,v5s) to bring up for discussion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Those agenda items were taken up en bloc for discussion.それらの議題は一括して取り上げられた。
The agenda for the meeting has been distributed.会議の議題が配布された。
Please note the change in the meeting agenda.会議の議題に変更がありましたので、ご注意下さい。
Let's proceed with the items on the agenda.議題に上っている項目(の議論)を続けましょう。
Suppose we change the subject.議題を変えてみたらどうだろう。
The first item is a motion proposed by the Education Committee.最初の議題は、教育委員会によって提出された動議です。
Starting off, first on the agenda is about this morning's two-in-a-bed ruckus.まず最初の議題は今朝の同衾騒動の件について。
Today's agenda concerns the re-election of the student council. If anybody wishes to stand as a candidate please raise your hand.今日の議題は生徒会の改選についてです。誰か立候補したい人がいたら手を挙げてください。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
議題[ぎだい, gidai] Diskussionsthema, Tagesordnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top