ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

議員

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -議員-, *議員*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
议员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] member (of a legislative body); representative, #6,441 [Add to Longdo]
参议员[cān yì yuán, ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] senator, #16,926 [Add to Longdo]
众议员[zhòng yì yuán, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] member of the US House of Representatives, #31,158 [Add to Longdo]
市议员[shì yì yuán, ㄕˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] town councilor; city councilor; alderman, #47,694 [Add to Longdo]
国会议员[guó huì yì yuán, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] member of congress; congressman [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
議員[ぎいん, giin] (n) สมาชิกสภา

Japanese-English: EDICT Dictionary
議員[ぎいん, giin] (n) member of the Diet, congress or parliament; (P) [Add to Longdo]
議員特権[ぎいんとっけん, giintokken] (n) parliamentary privilege [Add to Longdo]
議員年金[ぎいんねんきん, giinnenkin] (n) legislators' pension (and retirement benefits) [Add to Longdo]
議員立法[ぎいんりっぽう, giinrippou] (n) private member's bill; legislation introduced by a Diet member [Add to Longdo]
議員連盟[ぎいんれんめい, giinrenmei] (n) Diet members caucus; caucus of the Diet [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When the scandal broke, the Congressman's constituents were seething.スキャンダルが発覚したとき、その下院議員の支持者たちは激怒しました。
The member of the Diet brought in a bill on political contribution, but it didn't pass.その議員は政治資金に関する法案を提出したが通らなかった。
The Congressman broke the news of conspiracy and made no bones about taking drastic action against it.その国会議員は陰謀のニュースを発表した。そして、ためらうことなく、その陰謀にたいする徹底した対抗処置をとった。
The Senator avowed his devotion to his constituents.その上院議員は、自分の選挙区の人々のために一身を捧げると率直に言明した。
The senator remained neutral in the furious controversy.その上院議員は激しい論争において中立の立場を守った。
The issue divided the senators.その問題で上院議員の意見が分かれた。
The Congressmen rammed the bill through committee.下院議員はその法案を委員会で強引に可決させました。
The Representative said he will put a brake on spending.下院議員は支出に歯止めをかけると言いました。
We elected him as our Representative.我々は彼を下院議員に選出した。
The old guard was nearly voted out of the Upper House.古参議員たちは、選挙で参議院の議席を失いそうになりました。
During the Diet session, there are often a politician or two leaving without permission when a question becomes too personal.国会の会期中、質問があまりにも個人的になると、無断退出する議員が一人、二人よくいるものだ。
Legislators in the Diet are struggling to find a solution to the problem.国会議員は問題の解決に苦慮しています。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
議員[ぎいん, giin] Abgeordneter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top