ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -諧-, *諧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[諧, xié, ㄒㄧㄝˊ] to joke, to jest; to harmonize, to agree
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  皆 [jiē, ㄐㄧㄝ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 9277

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] harmonious, #8,715 [Add to Longdo]
和谐[hé xié, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] harmonious, #1,654 [Add to Longdo]
诙谐[huī xié, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, / ] humor; zany, #23,872 [Add to Longdo]
谐音[xié yīn, ㄒㄧㄝˊ ㄧㄣ, / ] a harmonic (sound with frequency an integral multiple of the fundamental), #28,949 [Add to Longdo]
谐波[xié bō, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄛ, / ] harmonic (wave with frequency an integer multiple of the fundamental), #36,351 [Add to Longdo]
谐振[xié zhèn, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄣˋ, / ] resonance; sympathetic vibration, #51,561 [Add to Longdo]
调谐[tiáo xié, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˊ, / 調] to tune (e.g. wireless receiver); harmonious; to adjust to bring into harmony, #59,464 [Add to Longdo]
谐和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] concordant; harmonious, #81,695 [Add to Longdo]
和谐性[hé xié xìng, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] compatibility; mutual harmony, #86,169 [Add to Longdo]
谐趣[xié qù, ㄒㄧㄝˊ ㄑㄩˋ, / ] humor; amusing, #95,431 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かいせい, kaisei] (n) vocal harmony; harmonious voice; harmonious voices [Add to Longdo]
調[かいちょう, kaichou] (n) melody; harmony; unity; euphony [Add to Longdo]
[かいわ;かいか, kaiwa ; kaika] (n) (1) gentle mutual affection; harmony; (2) harmony (music) [Add to Longdo]
[かいぎゃく, kaigyaku] (n) joke; jest; banter [Add to Longdo]
謔を弄する[かいぎゃくをろうする, kaigyakuworousuru] (exp,vs-s) (obsc) to crack jokes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top