ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

試練

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -試練-, *試練*
Japanese-English: EDICT Dictionary
試練(P);試煉;試錬[しれん, shiren] (n) test; trial; probation; ordeal; tribulation; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bob has to get though this ordeal on his own.ボブは自分の力でこの厳しい試練を乗り切らねばいけない。
I bore this trial.私はこの試練に耐えた。
A man is never so on trial as in the moment of excessive good fortune.男は幸運の絶頂にあるときくらい試練の場に立たされている時はない。
The long voyage was a trial for us.長い船旅は私たちにとって試練であった。
His works will stand the test of time.彼の作品は時の試練に耐えて後世に残るだろう。
He was subjected to severe trials.彼は厳しい試練を受けた。
He had to undergo many trials.彼は多くの試練に耐えなければならなかった。
Their first fall there was a trial for them.彼らのそこでの最初の秋は彼らにとって試練であった。
It is difficult for a theory to survive such a test.理論がそのような試練にたえて生き残るのは難しい。
The yakuza were tormenting Hiroshi.やくざがひろしに試練を課している。
Darren is to be put through a trial. If he fails, it's the death penalty!試練を受けることになったダレン。失敗すれば、死刑!

Japanese-German: JDDICT Dictionary
試練[しれん, shiren] Probe, Pruefung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top