ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

記者

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -記者-, *記者*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist, #82 [Add to Longdo]
记者招待会[jì zhě zhāo dài huì, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] press conference, #12,769 [Add to Longdo]
新闻记者[xīn wén jì zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist, #24,999 [Add to Longdo]
采访记者[cǎi fǎng jì zhě, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 访 / ] investigative reporter [Add to Longdo]
摄影记者[shè yǐng jì zhě, ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] photo journalist [Add to Longdo]
本报记者[běn bào jì zhě, ㄅㄣˇ ㄅㄠˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] the reporter working specially for our newspaper; our own reporter (claimed by the paper authority) [Add to Longdo]
无国界记者[wú guó jiè jì zhě, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] Reporters Without Borders (pressure group) [Add to Longdo]
特约记者[tè yuē jì zhě, ㄊㄜˋ ㄩㄝ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] special correspondent; stringer [Add to Longdo]
记者报道[jì zhě bào dào, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, / ] press report [Add to Longdo]
记者会[jì zhě huì, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] press conference [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
記者[きしゃ, kisha] (n) ผู้สื่อข่าว
記者会見[きしゃかいけん, kishakaiken] (vt) แถลงข่าว

Japanese-English: EDICT Dictionary
記者[きしゃ, kisha] (n,adj-no) (See ジャーナリスト) reporter; (P) [Add to Longdo]
記者クラブ[きしゃクラブ, kisha kurabu] (n) press club; correspondents' club [Add to Longdo]
記者会見[きしゃかいけん, kishakaiken] (n) press conference [Add to Longdo]
記者会見場[きしゃかいけんじょう, kishakaikenjou] (n) (See 会見場) location of a press conference; press conference room [Add to Longdo]
記者[きしゃしつ, kishashitsu] (n) press room; press gallery [Add to Longdo]
記者[きしゃしょう, kishashou] (n) journalist identification; press pass [Add to Longdo]
記者[きしゃせき, kishaseki] (n) press gallery; press box [Add to Longdo]
記者[きしゃだん, kishadan] (n) press group; press corps; group of reporters; press organization; press organisation [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] (n) {comp} press release; announcement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加情報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
Mr Ogata, the author of this book, used to be a newspaperman.この本を書いた緒方氏は元新聞記者である。
That reporter has a nose for news.その記者にはニュースを嗅ぎ付ける力がある。
The journalist was calm even in an emergency.その記者は緊急事態のときでも落ち着いていた。
The reporter filed his story just before the paper went to press.その記者は新聞が印刷される直前に記事を送った。
The newsman has a nose for news.その新聞記者はニュースを嗅ぎつける鋭い勘を持っている。
Every reporter sent his stories with the least possible delay.どの記者も、自分の書いた記事をただちに送信した。
Because I was a newspaper reporter.なぜなら新聞記者だったからです。
We asked him to face the press but he refused to.われわれは彼に記者団と会うように求めたが、拒否した。
One is a teacher, another is a doctor, and the other is a journalist.一人は教師で、もう一人は医者で、残りの一人は記者だ。
By and large, reporters don't hesitate to intrude on one's privacy.概して、記者というものは個人のプライバシーを侵害することにためらいを感じない。
Reporter: Most people think that gorillas are stupid. Is that true?記者:たいていの人が、ゴリラはばかだと思っている人がいますが、それは本当ですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Congratulations on getting over 20 percent viewership.[JA] (記者) 視聴率20%超え おめでとうございます Emotions (2017)
All right, Dunn, here's the press.[CN] 好的,唐,記者們到了 Riot in Cell Block 11 (1954)
We won't release this to the press.[CN] 我們不會把這個告訴記者,對吧? Riot in Cell Block 11 (1954)
No, I'm sorry, the Warden's with the press, I can't cut in.[CN] 不好意思,監獄長在和記者談話 我不能接進去 Riot in Cell Block 11 (1954)
Some people believe that awarding him this prize hurts the families of the victims.[JA] (記者) 賞を贈ることで 被害者遺族の方の心情を 傷つけるのではないかとの 声がありますが Affection (2017)
You'll be given all the details at the press conference.[CN] 記者招待會上會有詳細說明 Salvatore Giuliano (1962)
So...[JA] (記者)あの... Reason (2017)
All the reporters here? - Yes.[CN] -所有記者都在這? Riot in Cell Block 11 (1954)
You can't behave however you want with the press.[CN] 你不能在記者面前耍性子 The Moment of Truth (1965)
Some journalists have to be wooed.[CN] 有些記者是要討好的 The Moment of Truth (1965)
-Excuse me. -Please answer my question![JA] (慎)ちょっと失礼します (記者)答えてくださいよ Reason (2017)
Here he comes![JA] (記者たち)来た 来た... ! Reason (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
記者[きしゃ, kisha] Journalist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top