ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -见-, *见*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[见, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to see, to observe, to meet, to appear
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 見; a man 儿 with the eye 目 emphasized, Rank: 153
[规, guī, ㄍㄨㄟ] rules, regulations, customs, law
Radical: , Decomposition:   夫 [, ㄈㄨ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] observe, Rank: 321
[觉, jué, ㄐㄩㄝˊ] conscious; to nap, to sleep; to wake up
Radical: , Decomposition:     冖 [, ㄇㄧˋ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] see, Rank: 327
[观, guān, ㄍㄨㄢ] to observe, to spectate; appearance, view
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] To see 见 again 又, Rank: 334
[视, shì, ㄕˋ] to look at, to inspect, to observe, to regard
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] see, Rank: 438
[览, lǎn, ㄌㄢˇ] to look over, to inspect, to view, to perceive
Radical: , Decomposition:   ?  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] see, Rank: 1886
[觑, qù, ㄑㄩˋ] to peep, to watch, to spy on
Radical: , Decomposition:   虚 [, ㄒㄩ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] see, Rank: 3506
[觐, jìn, ㄐㄧㄣˋ] an audience with the emperor
Radical: , Decomposition:   堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] meet, Rank: 4435
[觎, yú, ㄩˊ] to covet, to desire, to long for
Radical: , Decomposition:   俞 [, ㄩˊ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 4520
[觊, jì, ㄐㄧˋ] to covet, to desire, to long for
Radical: , Decomposition:   岂 [, ㄑㄧˇ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 4591

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] to see; to meet; to appear (to be sth); to interview, #211 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear, #211 [Add to Longdo]
[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint, #896 [Add to Longdo]
[kàn jiàn, ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to see; to catch sight of, #1,432 [Add to Longdo]
[kě jiàn, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] it can clearly be seen (that this is the case); it is (thus) clear; clear; visible, #2,823 [Add to Longdo]
[jiàn miàn, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] to meet; to see sb, #2,833 [Add to Longdo]
[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] not see; not meet, #2,842 [Add to Longdo]
[cháng jiàn, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] commonly seen; common; to see sth frequently, #4,007 [Add to Longdo]
[zài jiàn, ㄗㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] good bye, #4,647 [Add to Longdo]
[yù jiàn, ㄩˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] meet, #4,685 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top