ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -襟-, *襟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[襟, jīn, ㄐㄧㄣ] lapel, collar
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  禁 [jìn, ㄐㄧㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Cloth 衤 that restricts 禁; 禁 also provides the pronunciation, Rank: 2843

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom, #29,211 [Add to Longdo]
[xiōng jīn, ㄒㄩㄥ ㄐㄧㄣ, ] lapel of jacket; heart; aspiration; vision, #21,759 [Add to Longdo]
怀[jīn huái, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] bosom (the seat of emotions); one's mind, #59,277 [Add to Longdo]
[kāi jīn, ㄎㄞ ㄐㄧㄣ, / ] buttoned Chinese tunic; unbuttoned (to cool down), #65,613 [Add to Longdo]
[duì jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] buttoned Chinese jacket, #74,637 [Add to Longdo]
怀坦白[jīn huái tǎn bái, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄊㄢˇ ㄅㄞˊ, 怀 / ] open hearted; unselfish; magnanimous; broad-minded, #118,678 [Add to Longdo]
[jīn xiōng, ㄐㄧㄣ ㄒㄩㄥ, ] husband of wife's older sister [Add to Longdo]
[jīn dù, ㄐㄧㄣ ㄉㄨˋ, ] broad-minded; magnanimous [Add to Longdo]
[jīn dì, ㄐㄧㄣ ㄉㄧˋ, ] husband of wife's younger sister [Add to Longdo]
怀夷旷[jīn huái yí kuàng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, 怀 / ] broad-minded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);衿(oK);領[えり, eri] (n) neck; collar; lapel; neckband; (P) [Add to Longdo]
ぐり;刳り[えりぐり, eriguri] (n) neckline (of dress, etc.) [Add to Longdo]
の折り返し[えりのおりかえし, erinoorikaeshi] (exp,n) lapel [Add to Longdo]
を正す[えりをただす, eriwotadasu] (exp,v5s) to straighten oneself; to straighten one's clothes and one's posture; to adopt a more serious attitude [Add to Longdo]
回り[えりまわり, erimawari] (n) (1) collar; area around the collar; (2) counterclockwise (when seated in a circle) [Add to Longdo]
[きんかい, kinkai] (n) (one's) inner thoughts; feelings [Add to Longdo]
巻き(P);[えりまき, erimaki] (n) muffler; scarf; comforter; (P) [Add to Longdo]
巻蜥蜴;巻き蜥蜴[えりまきとかげ;エリマキトカゲ, erimakitokage ; erimakitokage] (n) (uk) frilled lizard (Chlamydosaurus kingii); frill-necked lizard [Add to Longdo]
巻鷸[えりまきしぎ;エリマキシギ, erimakishigi ; erimakishigi] (n) (uk) ruff; reeve (species of sandpiper, Philomachus pugnax) [Add to Longdo]
元(P);衿元[えりもと, erimoto] (n) front of neck; collar; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A strange man caught me by the collar.見知らぬ男が私のをつかんだ。
The drunken man grasped my collar and swore at me.酒に酔った男が私のをつかんで汚い言葉を吐いた。
He seized the pickpocket by the collar.彼はすりの首を掴んだ。
He dragged at my collar.彼は私の首を引っ張った。
She fastened the medal on the lapel with a pin.彼女はそのメダルをピンでにとめた。
I'm really sorry, but I seem to have misplaced your scarf.本当に悪いんだけど、君の巻き、どっかに置いてきてしまったらしいんだよ。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[えり, eri] -Hals, -Nacken, -Kragen, Umschlag [Add to Longdo]
[えりもと, erimoto] -Hals [Add to Longdo]
巻き[えりまき, erimaki] -Schal, Halstuch [Add to Longdo]
[えりくび, erikubi] Genick [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top