ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

補う

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -補う-, *補う*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
補う[おぎなう, oginau] TH: ชดเชย  EN: to compensate for

Japanese-English: EDICT Dictionary
補う[おぎなう, oginau] (v5u,vt) to compensate for; to supplement; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You had better supplement your diet with vitamins.あなたの食事にはビタミンを補うほうがよい。
Diligence may compensate for lack of experience.勤勉さが経験不足を補うこともあり得る。
I must work hard to make up for lost time.私は失った時間を補うために一生懸命に仕事をしなければいけない。
Farmers often moonlight to supplement their incomes.農民はしばしば収入を補うために副業をします。
He worked hard to make up for his lack of experience.彼は経験不足を補うために一生懸命に働いた。
We suggested that she should make up for the loss.彼女が損失を補うように我々は提案した。
We demanded that she should make up for the loss.彼女が損失を補うようわれわれは要求した。
Her genius makes up for her lack of experience.彼女の非凡な才能が経験不足を補う

Japanese-German: JDDICT Dictionary
補う[おぎなう, oginau] ergaenzen, ersetzen, entschaedigen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top