ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

被害

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -被害-, *被害*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
被害[bèi hài rén, ㄅㄟˋ ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ, ] victim, #12,365 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
被害[ひがい, higai] (n) ความเสียหาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
被害[ひがい, higai] (n) (suffering) damage; injury; harm; (P) [Add to Longdo]
被害を受ける[ひがいをうける, higaiwoukeru] (exp,v1) to be damaged; to receive damage [Add to Longdo]
被害[ひがいがく, higaigaku] (n) amount (extent) of damage; damage [Add to Longdo]
被害[ひがいしゃ, higaisha] (n) victim; injured party; sufferer; (P) [Add to Longdo]
被害者意識[ひがいしゃいしき, higaishaishiki] (n) sense of being victimized [Add to Longdo]
被害総額[ひがいそうがく, higaisougaku] (n) total amount of damage [Add to Longdo]
被害[ひがいち, higaichi] (n) the stricken area; damaged area [Add to Longdo]
被害届;被害届け[ひがいとどけ, higaitodoke] (n) report of damage; damage report [Add to Longdo]
被害妄想[ひがいもうそう, higaimousou] (n,adj-no) persecution complex [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Little did I dream of doing you any harm.あなたに被害を及ぼそうなどとは夢にも思いませんでした。
Several houses were damaged in the last storm.この前の嵐で数軒の家屋が被害を受けた。
A great many houses were damaged in the earthquake.この地震で非常に多くの家が被害を受けた。
The company suffered big losses.その会社は甚大な被害を被った。
The flood caused a great deal of damage to the crop.その洪水で作物は莫大な被害を受けた。
The flood did a lot of damage to the village.その洪水は村に大変な被害をもたらした。
The damage of the disaster has been enormous.その災害の被害はべらぼうに大きかった。
The plants were damaged by the frost.その植物は霜で被害を受けた。
The plants were damaged by the late frost.その植物は遅霜で被害を受けた。
The damage from the typhoon was enormous.その台風の被害は甚大であった。
The typhoon did great damage to the village.その台風はその村に大きな被害を与えた。
The earthquake caused widespread damage.その地震で広範囲に及ぶ被害がでた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
被害妄想[ひがいもうそう, higaimousou] Verfolgungswahn [Add to Longdo]
被害[ひがいしゃ, higaisha] -Opfer, Geschaedigter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top