ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -袋-, *袋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[袋, dài, ㄉㄞˋ] bag, sack; pocket, pouch
Radical: , Decomposition:   代 [dài, ㄉㄞˋ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 1310

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, ] a pouch; bag; sack; pocket, #3,590 [Add to Longdo]
[nǎo dài, ㄋㄠˇ ㄉㄞˋ, / ] head; skull; brains; mental capability, #4,152 [Add to Longdo]
[kǒu dài, ㄎㄡˇ ㄉㄞˋ, ] a bag; a pocket, #6,579 [Add to Longdo]
[dài zi, ㄉㄞˋ ㄗ˙, ] bag, #13,907 [Add to Longdo]
[yǎn dài, ㄧㄢˇ ㄉㄞˋ, ] bags of eyes, #17,080 [Add to Longdo]
热水[rè shuǐ dài, ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄞˋ, / ] hot water bottle; hot-water bag, #23,362 [Add to Longdo]
[má dài, ㄇㄚˊ ㄉㄞˋ, ] burlap (a fibre made of jute), #23,492 [Add to Longdo]
[dài shǔ, ㄉㄞˋ ㄕㄨˇ, ] kangaroo, #29,143 [Add to Longdo]
[shuì dài, ㄕㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, ] sleeping bag, #32,643 [Add to Longdo]
[qián dài, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, / ] purse; wallet, #39,343 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふくろ, fukuro] (n) ถุง

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);嚢[ふくろ, fukuro] (n) (1) bag; sack; pouch; (2) skin of an orange (and other like fruits); (3) dead end; (4) plot of land surrounded by water; (P) [Add to Longdo]
鼯鼠[ふくろももんが;フクロモモンガ, fukuromomonga ; fukuromomonga] (n) (uk) sugar glider (species of flying phalanger, Petaurus breviceps) [Add to Longdo]
のネズミ;のねずみ;の鼠[ふくろのネズミ(袋のネズミ);ふくろのねずみ(袋のねずみ;袋の鼠), fukurono nezumi ( fukuro no nezumi ); fukurononezumi ( fukuro nonezumi ; fukuro no ] (exp) rat in a trap; trapped rat; rat in a bag [Add to Longdo]
[ふくろうなぎ;フクロウナギ, fukurounagi ; fukurounagi] (n) (uk) pelican eel (Eurypharynx pelecanoides) [Add to Longdo]
蟻食[ふくろありくい;フクロアリクイ, fukuroarikui ; fukuroarikui] (n) (uk) numbat (Myrmecophaga tridactyla); banded anteater [Add to Longdo]
[ふくろぐま;フクログマ, fukuroguma ; fukuroguma] (n) (uk) (See コアラ) koala (Phascolarctos cinereus) [Add to Longdo]
形動物[たいけいどうぶつ;ふくろがたどうぶつ, taikeidoubutsu ; fukurogatadoubutsu] (n) aschelminth (any invertebrate animal formerly classified as belonging to phylum Aschelminthes) [Add to Longdo]
[ふくろど, fukurodo] (n) (See 棚・2) paper sliding door for the cupboard of a tokonoma [Add to Longdo]
戸棚[ふくろとだな, fukurotodana] (n) small cupboard on wall of tokonoma [Add to Longdo]
[ふくろみみ, fukuromimi] (n) (1) retentive memory; (2) double-woven edge of cloth; (3) cryptotia; pocket ear [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A pair of gloves.1組の手
A pair of gloves was left in the taxi.1組の手が、タクシーの中に忘れてあった。
You should use the paper bags again and again.あなたはその紙を何度も使うようにしなさい。
I found a pair of gloves under the chair.イスの下にひと組の手を見つけた。
Hey! Throw me that float here.おーい、その浮きをこっちへ投げてくれ。
At the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.お葬式で、未亡人は黒いスーツ、帽子そして手をしてとてもしっかりとして見えた。
Don't talk about it in my mother's presence.の前ではそのことに触れるな。
A female kangaroo carries its young in the pouch.カンガルーの雌は子供を腹のに入れて動く。
This plastic garbage bag is free of hazardous chemicals.このビニール製のゴミは有害な科学物質を含んでいません。
These gloves kept her hands warm.この手が彼女の手を暖かくしてくれた。
These gloves kept her hands warm.この手が彼女の手を暖める。
Their gloves are not in pairs.この手は両方がそろっていない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふくろ, fukuro] -Sack, -Beutel, -Tuete [Add to Longdo]
小路[ふくろこうじ, fukurokouji] Sackgasse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top