ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -补-, *补*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[补, bǔ, ㄅㄨˇ] to fix, to mend, to patch, to restore
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  卜 [bo, ㄅㄛ˙]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 944

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǔ, ㄅㄨˇ, / ] to repair; to patch; to mend; to make up for; to fill (a vacancy); to supplement, #1,592 [Add to Longdo]
[bǔ chōng, ㄅㄨˇ ㄔㄨㄥ, / ] to replenish; to supplement; to complement; additional; supplementary, #2,521 [Add to Longdo]
[bǔ cháng, ㄅㄨˇ ㄔㄤˊ, / ] compensate; make up, #3,954 [Add to Longdo]
[bǔ tiē, ㄅㄨˇ ㄊㄧㄝ, / ] subsidy; allowance, #4,267 [Add to Longdo]
[mí bǔ, ㄇㄧˊ ㄅㄨˇ, / ] to complement; to make up for a deficiency, #5,624 [Add to Longdo]
[tì bǔ, ㄊㄧˋ ㄅㄨˇ, / ] to substitute for sb; reserve player, #6,600 [Add to Longdo]
[bǔ zhù, ㄅㄨˇ ㄓㄨˋ, / ] (financial) subsidy; allowance, #7,015 [Add to Longdo]
[hù bǔ, ㄏㄨˋ ㄅㄨˇ, / ] complement; complementary, #9,886 [Add to Longdo]
[tián bǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄅㄨˇ, / ] to fill a gap; to fill in a blank (on a form); to overcome a deficiency, #10,255 [Add to Longdo]
[xiū bǔ, ㄒㄧㄡ ㄅㄨˇ, / ] mend, #11,661 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top