ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -融-, *融*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[融, róng, ㄖㄨㄥˊ] to melt, to fuse; to blend, to harmonize
Radical: , Decomposition:   鬲 [, ㄍㄜˊ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] cauldron, Rank: 1225

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] harmonious; melt; mild, #3,433 [Add to Longdo]
[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ, ] banking; finance; financial, #864 [Add to Longdo]
[róng zī, ㄖㄨㄥˊ ㄗ, ] financing, #2,685 [Add to Longdo]
[róng hé, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ, ] a mixture; an amalgam; fusion; welding together; be in harmony with (nature); harmonize with; fit in, #4,200 [Add to Longdo]
市场[jīn róng shì chǎng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] financial market, #10,170 [Add to Longdo]
[róng huà, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to melt; to thaw; to dissolve; to blend into; to combine; to fuse, #11,967 [Add to Longdo]
[róng qià, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄚˋ, ] harmonious; friendly relations; on good terms with one another, #14,966 [Add to Longdo]
[xiāo róng, ㄒㄧㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] to melt (e.g. an icecap), #20,399 [Add to Longdo]
[jiāo róng, ㄐㄧㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] to blend; to mix, #20,550 [Add to Longdo]
[róng róng, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, ] in harmony; happy; warm relations, #36,374 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆうかい, yuukai] (n,vs) fusion [Add to Longdo]
解点[ゆうかいてん, yuukaiten] (n) melting point [Add to Longdo]
解熱[ゆうかいねつ, yuukainetsu] (n) the heat of fusion [Add to Longdo]
[ゆうごう, yuugou] (n,vs,adj-no) agglutination; adhesion; fusion; unite; (P) [Add to Longdo]
[ゆうざい, yuuzai] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower its melting point); fusing agent [Add to Longdo]
[ゆうし, yuushi] (n,vs) financing; loan; (P) [Add to Longdo]
資額[ゆうしがく, yuushigaku] (n) amount financed; loan amount [Add to Longdo]
資枠[ゆうしわく, yuushiwaku] (n) ceiling on loans; credit line [Add to Longdo]
[ゆうじょ, yuujo] (n) ablation shield (rocket) [Add to Longdo]
[ゆうせつ, yuusetsu] (n) fusion welding [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Quarrelling spoiled our unity.いさかいで私たちの和が壊れた。
Excessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.インフレを抑制しようとして金政策に偏重すると、金、したがって景気を必要以上に締め付けることになりかねない。
Monetary policy in United States has been characterized by tight credit over the months.ここ数ヶ月間、アメリカの金政策は信用の引き締めで特徴づけられている。
It's possible to branch out from computing to jobs in banking, accountancy and so on.コンピューターの仕事から金、会計などの仕事に転向することは可能である。
Tokyo, as you know, is one of the financial centers of the world.ご存知のように、東京は世界の金の中心地だ。
Service industries include communication, transportation, distribution, finance and a host of other areas which do not involve production of goods.サービス産業には、通信、運輸、流通、金をはじめものの生産には関係ないたくさんの分野が含まれる。
The industrialist found a wealthy financier to help him weather the storm which was inevitable.その製造業者は、避けられない危機を乗り切る手助けをしてくれる、金をもった、さる金業者をみつけた。
The physicist was aware of the potential danger of nuclear fusion.その物理学者は核合の潜在的な危険性に気づいていた。
The fire and power outage resulted in a shortened workday at some exchanges in Manhattan's financial district.マンハッタンの金街にある証券取引所の中には、火災と停電のため、営業を早めに切り上げてしまったところもあります。
It important for a nation to have an adequate mix of monetary and fiscal policies.一国にとって金政策と財政政策の適切な組み合わせが大切である。
Costs of financial services are rising in every country.サービスのコストはどの国でも高くなっている。
Interest rates will move up due to monetary tightening.引き締めで金利が上昇するだろう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆう, yuu] SCHMELZEN, SICH AUFLOESEN [Add to Longdo]
[ゆうごう, yuugou] Verschmelzung, Fusion [Add to Longdo]
[ゆうし, yuushi] Finanzierung, Darlehen [Add to Longdo]
[ゆうづう, yuuduu] Darlehen, Anpassung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top