ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蜂-, *蜂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蜂, fēng, ㄈㄥ] bee, wasp, hornet
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  夆 [féng, ㄈㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 1912

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, ] bee; wasp, #8,316 [Add to Longdo]
[fēng mì, ㄈㄥ ㄇㄧˋ, ] honey, #6,192 [Add to Longdo]
[mì fēng, ㄇㄧˋ ㄈㄥ, ] bee; honeybee, #12,684 [Add to Longdo]
[huáng fēng, ㄏㄨㄤˊ ㄈㄥ, / ] wasp, #18,020 [Add to Longdo]
[fēng wō, ㄈㄥ ㄨㄛ, / ] bee's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure, #27,577 [Add to Longdo]
[yǎng fēng, ㄧㄤˇ ㄈㄥ, / ] bee-keeping; apiculture, #31,901 [Add to Longdo]
一窝[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest, #35,763 [Add to Longdo]
[fēng wáng, ㄈㄥ ㄨㄤˊ, ] queen bee, #40,946 [Add to Longdo]
[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, ] beehive; wasp's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure, #43,298 [Add to Longdo]
大黄[dà huáng fēng, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄈㄥ, / ] bumblebee, #43,312 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かちみつ, kachimitsu] (n) น้ำผึ้ง
[はちみつ, hachimitsu] (n) น้ำผึ้ง, See also: R. honey

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はち, hachi] (n) (1) bee; (2) wasp; (P) [Add to Longdo]
に刺される[はちにさされる, hachinisasareru] (exp,v1) to be stung by a bee [Add to Longdo]
の子;はちの子[はちのこ, hachinoko] (n) {food} (See 黒雀) hornet larva (esp. of yellowjacket species Vespula flaviceps); bee larva [Add to Longdo]
の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand [Add to Longdo]
ろう;[はちろう, hachirou] (n) (See 蜜蝋) beeswax [Add to Longdo]
屋柿[はちやがき, hachiyagaki] (n) hachiya (variety of astringent Japanese persimmon) [Add to Longdo]
起;鋒起[ほうき, houki] (n,vs) uprising; revolt [Add to Longdo]
群崩壊症候群[ほうぐんほうかいしょうこうぐん, hougunhoukaishoukougun] (n) Colony Collapse Disorder; Vanishing Bee Syndrome [Add to Longdo]
[はちすずめ, hachisuzume] (n) (uk) (See 鳥) hummingbird (Trochilidae family) [Add to Longdo]
[はちす;ほうそう, hachisu ; housou] (n) hive; beehive; skep [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's a double whammy.「泣きっ面に」だな。
Hot lemon with honey is a good remedy for colds.かぜの治療には蜜入りのホットレモンがよく効く。
James Gould found them in bees too.ジェームズグルードはそれらを蜜にも見つけた。
The flower is alive with bees.その花には蜜がいっぱいたかっている。
That proposal may be a way to kill two birds with one stone but we also have to be careful not to get greedy and spoil everything.その提案一石二鳥を狙ったものだろうけど、「虻とらず」にならなければいいけどね。
Don't be so greedy or you'll wind up with nothing.そんなに欲をかいていると、虻取らずになっちゃうよ。
Bees make honey.ミツバチは蜜をつくる。
Bees are flying among the flowers.花々の間をが飛んでいる。
We were attacked by swarms of bees.我々はの群れにあった。
Rub salt into a wound. [Proverb]泣きっ面に。 [Proverb]
Misfortunes never come singly. [Proverb]泣き面に。 [Proverb]
You are always as busy as a bee.君はいつも蜜のように忙しくしているね。 [M]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top