ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蛋-, *蛋*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[dàn gāo, ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] (n) ขนมเค้ก

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蛋, dàn, ㄉㄢˋ] egg
Radical: , Decomposition:   疋 [, ㄆㄧˇ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 1387

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, ] egg; oval shaped, #1,945 [Add to Longdo]
[dàn bái, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] egg white; protein; albumen, #3,593 [Add to Longdo]
[dàn gāo, ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] cake, #3,892 [Add to Longdo]
[jī dàn, ㄐㄧ ㄉㄢˋ, / ] (chicken) egg; hen's egg, #3,929 [Add to Longdo]
白质[dàn bái zhì, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄓˋ, / ] protein, #5,827 [Add to Longdo]
[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, ] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch, #9,242 [Add to Longdo]
[bèn dàn, ㄅㄣˋ ㄉㄢˋ, ] fool; idiot, #10,409 [Add to Longdo]
[liǎn dàn, ㄌㄧㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] cheek; face, #12,276 [Add to Longdo]
[wán dàn, ㄨㄢˊ ㄉㄢˋ, ] fallen from power; destroyed; finished; all over for (him); gone to the dogs, #15,351 [Add to Longdo]
[dàn huáng, ㄉㄢˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] egg yolk, #16,345 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たんぱく, tanpaku] (n) (1) egg white; albumen; albumin; (2) (abbr) (See 白質) protein [Add to Longdo]
白源[たんぱくげん, tanpakugen] (n) source of protein; protein source [Add to Longdo]
白質(P);たんぱく質;タンパク質[たんぱくしつ(蛋白質;たんぱく質)(P);タンパクしつ(タンパク質), tanpakushitsu ( tanpakushitsu ; tanpaku shitsu )(P); tanpaku shitsu ( tanpaku shits] (n) protein; (P) [Add to Longdo]
白尿[たんぱくにょう, tanpakunyou] (n) albuminuria [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top