ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -虱-, *虱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[虱, shī, ] bug, louse, parasite
Radical: , Decomposition:   乙 [, ㄧˇ]    ?  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 4013

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shī, ㄕ, ] louse, #34,498 [Add to Longdo]
[shī, ㄕ, / ] louse, #34,498 [Add to Longdo]
[shī zi, ㄕ ㄗ˙, / ] louse (Pediculus humanus), #47,935 [Add to Longdo]
[tóu shī, ㄊㄡˊ ㄕ, / ] head lice, #202,021 [Add to Longdo]
多不痒[shī duō bù yǎng, ㄕ ㄉㄨㄛ ㄅㄨˋ ㄧㄤˇ, / ] many fleas, but unconcerned (成语 saw); no point in worrying about one debt when one has so many others; Troubles never come singly.; It never rains but it pours., #271,807 [Add to Longdo]
佉卢底文[Qū lú shī dǐ wén, ㄑㄩ ㄌㄨˊ ㄕ ㄉㄧˇ ㄨㄣˊ, / ] Kharosthi (ancient language of central Asia) [Add to Longdo]
[bì shī, ㄅㄧˋ ㄕ, ] tick; bedbug [Add to Longdo]
[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, / ] woodlouse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;蝨[しらみ, shirami] (n) louse (esp. a sucking louse); lice [Add to Longdo]
だらけ[しらみだらけ;シラミだらけ, shiramidarake ; shirami darake] (adj-no) (uk) lousy; lice-ridden; covered in lice [Add to Longdo]
潰し;蝨潰し[しらみつぶし, shiramitsubushi] (n) (uk) very thorough search (for contraband, escaped convict, etc.) (lit [Add to Longdo]
潰しに;蝨潰しに[しらみつぶしに, shiramitsubushini] (adv) (uk) one by one; going over with a fine-tooth comb [Add to Longdo]
目魚[さばひい;サバヒー, sabahii ; sabahi-] (n) (uk) milkfish (Chanos chanos) [Add to Longdo]
蠅;[しらみばえ;シラミバエ, shiramibae ; shiramibae] (n) (uk) louse fly (any fly of family Hippoboscidae) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top