ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -虫-, *虫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[虫, chóng, ㄔㄨㄥˊ] insect, worm; mollusk
Radical: , Decomposition:   中 [zhōng, ㄓㄨㄥ]  ?
Etymology: [pictophonetic], Rank: 1287
[虽, suī, ㄙㄨㄟ] although, even though
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: -, Rank: 504
[蛋, dàn, ㄉㄢˋ] egg
Radical: , Decomposition:   疋 [, ㄆㄧˇ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 1387
[蛇, shé, ㄕㄜˊ] snake
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  它 [, ㄊㄚ]
Etymology: [pictophonetic] worm, Rank: 1689
[蜂, fēng, ㄈㄥ] bee, wasp, hornet
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  夆 [féng, ㄈㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 1912
[蜜, mì, ㄇㄧˋ] honey, nectar; sweet
Radical: , Decomposition:   宓 [, ㄇㄧˋ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 2014
[蛮, mán, ㄇㄢˊ] barbarians; barbarous, rude, savage
Radical: , Decomposition:   亦 [, ㄧˋ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [ideographic] Like 亦 insects 虫, Rank: 2068
[虹, hóng, ㄏㄨㄥˊ] rainbow
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 2176
[蠢, chǔn, ㄔㄨㄣˇ] to wriggle; stupid, silly, fat
Radical: , Decomposition:   春 [chūn, ㄔㄨㄣ]    虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] worm, Rank: 2195
[蝶, dié, ㄉㄧㄝˊ] butterfly
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 2306

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, ] insect; worm, #3,557 [Add to Longdo]
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, / ] an animal; an invertebrate; a worm; an insect, #3,557 [Add to Longdo]
[kūn chóng, ㄎㄨㄣ ㄔㄨㄥˊ, / ] insect, #15,681 [Add to Longdo]
[chóng zi, ㄔㄨㄥˊ ㄗ˙, / ] worm; insect, #16,493 [Add to Longdo]
寄生[jì shēng chóng, ㄐㄧˋ ㄕㄥ ㄔㄨㄥˊ, / ] parasite; drone, #17,213 [Add to Longdo]
血吸[xuè xī chóng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧ ㄔㄨㄥˊ, / ] schistosoma, #17,403 [Add to Longdo]
[bìng chóng hài, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ, / ] plant diseases and insect pests, #17,904 [Add to Longdo]
[hài chóng, ㄏㄞˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] injurious insect; pest, #20,382 [Add to Longdo]
[yòu chóng, ㄧㄡˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] larva, #20,769 [Add to Longdo]
[shā chóng jì, ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] insecticide; pesticide, #25,866 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[むし, mushi] (n) แมลง
[ちゅうすい, chuusui] (n) ไส้ติ่ง
[むしば, mushiba] (n) ฟันผุ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むし, mushi] (n) insect; bug; cricket; moth; worm; (P) [Add to Longdo]
えい;癭(oK)[ちゅうえい, chuuei] (n) gall (abnormal plant growth formed by insects) [Add to Longdo]
かご;籠;篭(iK)[むしかご, mushikago] (n) insect cage [Add to Longdo]
がいい;が良い[むしがいい, mushigaii] (exp,adj-i) (See のいい) selfish; asking too much [Add to Longdo]
が好かない[むしがすかない, mushigasukanai] (exp) disliking; having an antipathy to [Add to Longdo]
が知らせる[むしがしらせる, mushigashiraseru] (exp,v1) to forebode; to have a presentiment [Add to Longdo]
が付く;がつく[むしがつく, mushigatsuku] (exp,v5k) to become verminous; to be infested with insects; to begin to keep bad company; to have an (unfavorable, unfavourable) lover [Add to Longdo]
のいい;の良い[むしのいい, mushinoii] (exp,adj-i) (See がいい) selfish [Add to Longdo]
の音[むしのね, mushinone] (exp) calls and sounds made by insects [Add to Longdo]
の居所が悪い[むしのいどころがわるい, mushinoidokorogawarui] (exp) being in a bad mood [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I love the outdoors but I hate bugs.アウトドアの活動が好きだけどは嫌い。
That hut is crawling with lizards and insects.あの小屋にはトカゲやがうようよしている。
Do those insects sting?あのたちは刺しますか。
There the spider waits for small insects like butterflies and dragonflies to be trapped.クモはそこで、チョウとかトンボといった小さな昆が罠にかかるのを待つ。
Spiders wait for insects to be caught in the webs. This is how they get their food.クモは昆が巣にかかるのを待つ。これがクモが食べ物を手に入れる方法だ。
Professor Kay has been studying insects for forty years.ケイ教授は昆を40年間研究してきた。
This caterpillar will become a beautiful butterfly.この芋がきれいな蝶になるのだ。
This tooth is decayed.この歯が歯になっています。
These insects are widely distributed.この種の昆は日本に広く分布している。
This kind of blanket needs good airing.この種の毛布は十分に干ししなければならない。
Keep this insect alive.このを殺さないでおきなさい。
This will keep bugs off.これは除けになります。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むし, mushi] Insekt [Add to Longdo]
[ちゅうすい, chuusui] Appendix, Blinddarm [Add to Longdo]
[むしば, mushiba] schlechter_Zahn, karioeser_Zahn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top