ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蘭-, *蘭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蘭, lán, ㄌㄢˊ] orchid; elegant, graceful
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  闌 [lán, ㄌㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] flower, Rank: 7459

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, / ] orchid (花|兰花 Cymbidium goeringii); fragrant thoroughwort (草|兰草 Eupatorium fortunei); lily magnolia (木|木兰); surname Lan, #2,629 [Add to Longdo]
米兰[Mǐ lán, ㄇㄧˇ ㄌㄢˊ, / ] Milano; Milan (Italy), #4,203 [Add to Longdo]
荷兰[Hé lán, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Holland; the Netherlands, #5,195 [Add to Longdo]
英格兰[Yīng gé lán, ㄧㄥ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] England, #7,238 [Add to Longdo]
兰州[Lán zhōu, ㄌㄢˊ ㄓㄡ, / ] Lanzhou prefecture level city and capital of Gansu province 甘肅 in north central China, #7,261 [Add to Longdo]
乌克兰[Wū kè lán, ㄨ ㄎㄜˋ ㄌㄢˊ, / ] Ukraine, #7,343 [Add to Longdo]
波兰[Bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, / ] Poland, #7,671 [Add to Longdo]
新西兰[Xīn xī lán, ㄒㄧㄣ ㄒㄧ ㄌㄢˊ, 西 / 西] New Zealand, #8,596 [Add to Longdo]
芬兰[Fēn lán, ㄈㄣ ㄌㄢˊ, / ] Finland; Suomi, #10,578 [Add to Longdo]
伊斯兰[Yī sī lán, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ, / ] Islam, #11,974 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[らん, ran] (n) ดอกกล้วยไม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
[らん, ran] (n) (1) (uk) (See 一位・2) Japanese yew (Taxus cuspidata); (2) (arch) (See 野蒜) wild rocambole (Allium grayi) [Add to Longdo]
[らん, ran] (n) (arch) (See 藤袴) thoroughwort (species of boneset, Eupatorium fortunei) [Add to Longdo]
[らん, ran] (n) (1) orchid; (2) (abbr) (See 和・オランダ) Holland; The Netherlands [Add to Longdo]
[らんがく, rangaku] (n) Dutch studies; studies of Western knowledge [Add to Longdo]
[らんげつ, rangetsu] (n) (See 文月) seventh lunar month [Add to Longdo]
[らんご, rango] (n) (arch) (See オランダ語) Dutch (language) [Add to Longdo]
[らんこく, rankoku] (n) Holland [Add to Longdo]
栽培法[らんさいばいほう, ransaibaihou] (n) orchidology [Add to Longdo]
[らんじん, ranjin] (n) Dutch people [Add to Longdo]
虫;[らんちゅう, ranchuu] (n) species of goldfish [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B: 仏西{フランス} 人(ひと) が フォーティー ファイブ を フォーティー と 短い{短く} 為る(する){して} 仕舞う{しまった} ので フォーティ ファイブ だ{ではなく} フォーティー と 言う

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top