ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蘇-, *蘇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蘇, sū, ㄙㄨ] to awaken, to revive, to resurrect; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  穌 [, ㄙㄨ]
Etymology: [ideographic] A perennial 穌 grass 艹; 穌 also provides the pronunciation, Rank: 6914

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sū, ㄙㄨ, / ] Perilla frutescens (Chinese basil or wild red basil); place name; to revive; used as phonetic in transliteration; abbr. for Soviet Union 維埃|苏维埃 or 聯|苏联, Jiangsu province 江|江苏 and Suzhou city 州|苏州; surname Su, #2,406 [Add to Longdo]
苏联[Sū lián, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] Soviet Union, 1922-1991; abbr. for Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 維埃社會主義共和國聯盟|苏维埃社会主义共和国联盟, #2,455 [Add to Longdo]
江苏[Jiāng sū, ㄐㄧㄤ ㄙㄨ, / ] Jiangsu province (Kiangsu) in southeast China, abbr. |苏, capital Nanjing 南京, #2,895 [Add to Longdo]
苏州[Sū zhōu, ㄙㄨ ㄓㄡ, / ] Suzhou prefecture level city in Jiangsu, #5,532 [Add to Longdo]
江苏省[Jiāng sū shěng, ㄐㄧㄤ ㄙㄨ ㄕㄥˇ, / ] Jiangsu province (Kiangsu) in southwest China, abbr. |苏, capital Nanjing 南京, #6,225 [Add to Longdo]
苏丹[Sū dān, ㄙㄨ ㄉㄢ, / ] Sudan; sultan (ruler of some Muslim states, esp. Ottoman Emperor), #9,581 [Add to Longdo]
苏格兰[Sū gé lán, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Scotland, #13,974 [Add to Longdo]
前苏联[qián Sū lián, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] former Soviet Union, #15,034 [Add to Longdo]
苏醒[sū xǐng, ㄙㄨ ㄒㄧㄥˇ, / ] to wake up; to regain consciousness, #15,076 [Add to Longdo]
苏维埃[Sū wéi āi, ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ, / ] Soviet (council), #16,357 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[よみがえる, yomigaeru] TH: ฟื้นกลับคืน  EN: to be resurrected
[よみがえる, yomigaeru] TH: คืนชีพ  EN: to be revived
[よみがえる, yomigaeru] TH: กลับสดชื่นอีกครั้ง  EN: to be rehabilitated

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よみがえり, yomigaeri] (n) resurrection; reviving; resuscitation; rehabilitation [Add to Longdo]
悉地経[そしつじきょう, soshitsujikyou] (n) {Buddh} Susiddhikara Sutra [Add to Longdo]
[そちょう, sochou] (n) good debater [Add to Longdo]
張の弁[そちょうのべん, sochounoben] (n) skilful debate; well-constructed debate [Add to Longdo]
[そてつ;ソテツ, sotetsu ; sotetsu] (n) (uk) Japanese sago palm (species of cycad, Cycas revoluta) [Add to Longdo]
芳;方;[すおう, suou] (n) (1) (uk) sappanwood (Caesalpinia sappan); (2) sappanwood dye (red in colour) (color); (3) layered colour (light brown on the front, dark red beneath) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Have you ever climbed Mt. Aso?あなたは今までに阿山に登ったことがありますか。
Mt. Aso is an active volcano.山は活火山だ。
I climbed Mt. Aso.私は阿山に登った。
The strange feeling came back.不思議な感じがってきた。
He was PK'ed, I resurrected him.PKされたの、生しました。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top