ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -薩-, *薩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[薩, sà, ㄙㄚˋ] Buddhist diety; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  隡 [sa, ㄙㄚ˙]
Etymology: [pictophonetic] plant

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Sà, ㄙㄚˋ, / ] Bodhisattva; surname Sa, #3,104 [Add to Longdo]
萨达姆[Sà dá mǔ, ㄙㄚˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˇ, / ] Saddam, #5,548 [Add to Longdo]
拉萨[Lā sà, ㄌㄚ ㄙㄚˋ, / ] Lhasa, capital city of Tibet autonomous region 西藏自治區|西藏自治区, #9,993 [Add to Longdo]
菩萨[Pú sà, ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Bodhisattva (Buddh.), #13,071 [Add to Longdo]
哈萨克斯坦[Hā sà kè sī tǎn, ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Kazakhstan, #15,695 [Add to Longdo]
佛罗伦萨[Fó luó lún sà, ㄈㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄨㄣˊ ㄙㄚˋ, / ] Florence, #18,548 [Add to Longdo]
比萨[bǐ sà, ㄅㄧˇ ㄙㄚˋ, / ] pizza; Pisa, town in Toscana, Italy, #31,300 [Add to Longdo]
得克萨斯州[Dé kè sà sī zhōu, ㄉㄜˊ ㄎㄜˋ ㄙㄚˋ ㄙ ㄓㄡ, / ] Texas, US state, #31,337 [Add to Longdo]
萨科齐[Sà kē qí, ㄙㄚˋ ㄎㄜ ㄑㄧˊ, / ] Sarkozy (French president), #32,750 [Add to Longdo]
拉萨市[Lā sà shì, ㄌㄚ ㄙㄚˋ ㄕˋ, / ] Lhasa, capital city of Tibet autonomous region 西藏自治區|西藏自治区, #33,989 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
摩芋[さつまいも, satsumaimo] (n) มันเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
埵(oK)[さった, satta] (n) (1) (abbr) {Buddh} sattva (being); (2) (See ぼだいさった) bodhisattva [Add to Longdo]
英戦争[さつえいせんそう, satsueisensou] (n) Anglo-Satsuma War (1863) [Add to Longdo]
[さっちょう, sacchou] (n) Satsuma and Choshu [Add to Longdo]
[さつま, satsuma] (n) (1) Satsuma (ancient province located in present-day Kagoshima prefecture); (2) (abbr) (See 摩芋・さつまいも) sweet potato (Ipomoea batatas) [Add to Longdo]
摩の守[さつまのかみ, satsumanokami] (n) traveling while deliberately not paying a fare (travelling) [Add to Longdo]
摩スティック[さつまスティック;サツマスティック, satsuma suteikku ; satsumasuteikku] (n) (uk) (See 摩芋) sweet potato fries [Add to Longdo]
摩芋(P);さつま芋[さつまいも, satsumaimo] (n) sweet potato (Ipomoea batatas); (P) [Add to Longdo]
摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder [Add to Longdo]
摩焼[さつまやき, satsumayaki] (n) Satsuma porcelain [Add to Longdo]
摩閥[さつまばつ, satsumabatsu] (n) Satsuma clan [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This sweet potato is only half-baked and is still crunchy.この摩芋は生焼けでがりがりする。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top