ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蒙-, *蒙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蒙, méng, ㄇㄥˊ] to cover; to deceive; Mongolia
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  冡 (méng ㄇㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 1,039

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mēng, ㄇㄥ, / ] (knocked) unconscious; to deceive; to cheat; to hoodwink, #3,158 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, / ] dim sighted; ignorant, #3,158 [Add to Longdo]
[Méng, ㄇㄥˊ, / ] surname Meng, #3,158 [Add to Longdo]
[Měng, ㄇㄥˇ, ] Mongolia; cover, #3,158 [Add to Longdo]
[Nèi měng gǔ, ㄋㄟˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, / ] Inner Mongolia; abbr. for Inner Mongolia autonomous region 內古自治區|内古自治区, #6,419 [Add to Longdo]
[Měng gǔ, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, ] Mongolia, #7,103 [Add to Longdo]
[qǐ méng, ㄑㄧˇ ㄇㄥˊ, / ] to impart rudimentary knowledge to beginners; to initiate; to awake sb from ignorance; to free sb from prejudice or superstition; enlightened; the Enlightenment; in China, refers esp. to Western learning from the late Qing, #15,821 [Add to Longdo]
[méng miàn, ㄇㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] masked; covered face, #18,883 [Add to Longdo]
古自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, / ] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 内古, capital Hohhot 呼和浩特市, #20,031 [Add to Longdo]
[Nèi méng, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ, / ] Inner Mongolia, #21,925 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もう, mou] (n) ignorance [Add to Longdo]
を啓く[もうをひらく, mouwohiraku] (exp,v5k) to enlighten [Add to Longdo]
[もうこ, mouko] (n) Mongolia [Add to Longdo]
古語[もうこご, moukogo] (n) Mongolian (language) [Add to Longdo]
古症[もうこしょう, moukoshou] (n) (sens) mongolism; Down's Syndrome [Add to Longdo]
古人種[もうこじんしゅ, moukojinshu] (n) the Mongoloid race [Add to Longdo]
古斑[もうこはん, moukohan] (n) Mongolian spot; blue spot or mark [Add to Longdo]
古襞[もうこひだ, moukohida] (n) epicanthus [Add to Longdo]
昧;矇昧(oK);曚昧(oK)[もうまい, moumai] (adj-na,n) ignorance; (lack of) enlightenment or civilization (civilisation); unenlightened; uncivilized; uncivilised [Add to Longdo]
昧主義[もうまいしゅぎ, moumaishugi] (n,adj-no) obscurantism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He will never get over his huge business losses.彼は仕事でった莫大な損失から立ち直れないだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Enlightenment comes through education.[JA] 教えをもって啓するのだ Second Wave (2013)
Monica...[CN] 妮卡... Yuen fan (1984)
Uncle Monty?[CN] 叔叔? A Series of Unfortunate Events (2004)
Criminals deserve no mercy.[JA] 悪に慈悲がられることはない Suicide Squad (2016)
But you read "Anck-es-en-Amon" on that piece of pottery.[CN] 但是你却读出了那片陶器上的 "安娜卡苏纳" The Mummy (1932)
Achieving enlightenment.[JA] 啓を成し遂げるには A Whole World Out There (2015)
The evacuation of key government officials continuing.[JA] 国家に奉仕する者達の 絶えざる消耗をりました Edge of Tomorrow (2014)
I hope he can justify his absence. Otherwise there would be heavy consequences to deal with.[JA] 門限破り 無断外曰は 厳罰ガ決まり Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
It began with an impoverished Ronin requesting permission to enter the house of Fujishima.[JA] こnら躙l輩軍幟晨殿の 屋敷を諒ねし 貝士に姶まるもの Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
"The works on the fortress which have begun without my permission are considered to be a crime against the code of the Samurai and thereby deemed illegitimate.[JA] J槍 (便者の寅) 葛尾 広晨域畳請のこど 聯法蘆に あ凵背ガるるの肝 J槍 〈雙置と "曲事に 壺し召さォ苳堡ところ・・・" Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Judah![CN] 尤大! 西! Joseph: King of Dreams (2000)
Raymond?[CN] 雷德? The Home (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top