ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -萬-, *萬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[萬, wàn, ㄨㄢˋ] ten thousand; innumerable
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  禺 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 6,269

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万岁[wàn suì, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] live long; wish a long life, #7,726 [Add to Longdo]
万分[wàn fēn, ㄨㄢˋ ㄈㄣ, / ] very much; extremely; one ten thousandth part, #8,383 [Add to Longdo]
万物[wàn wù, ㄨㄢˋ ˋ, / ] all living things, #10,128 [Add to Longdo]
万能[wàn néng, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ, / ] omnipotent, #10,142 [Add to Longdo]
成千上万[chéng qiān shàng wàn, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ, / ] by the thousands and tens of thousands, #14,535 [Add to Longdo]
万事[wàn shì, ㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] all things, #14,829 [Add to Longdo]
数百万[shù bǎi wàn, ㄕㄨˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] several million, #17,681 [Add to Longdo]
万年[wàn nián, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] ten thousand years, #18,983 [Add to Longdo]
万年[Wàn nián, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] Wannian county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi, #18,983 [Add to Longdo]
千家万户[qiān jiā wàn hù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] (saying) every family, #21,136 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刀;卍刀[まんとう, mantou] (n) ninja weapon disguised as a pair of garden shears [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a nice coincidence... I love coincidences.[JA] なんブこるィ然 すばら しし丶ね Violent Shit: The Movie (2015)
Uncle Ban, looking good today don't we?[JA] おじさん 今日元気あるね Night Market Hero (2011)
Don't say that.[CN] 您不可這麼說 Les Visiteurs du Soir (1942)
I have some very big deals... involving hundreds of thousands of marks... and I thought I would take along a secretary... to take care of my correspondence.[CN] 我有些大生意要處理... 涉及數十馬克的大生意... 我想我得帶個秘書去... Grand Hotel (1932)
the French ambassador, American millionaires, Princess Retski...[CN] 法國大使, 美國的百富翁, 熱特斯齊王子 -- Grand Hotel (1932)
- Like a million little yellow bells.[CN] -就像成千上個小鈴鐺 The Uninvited (1944)
Couldn't be that 300,000 you turned down the other night.[CN] 不會是那三十 你那晚拒絕了 Ride the Pink Horse (1947)
Your brother's honor is entwined with this armlet. It never should be seen again by human eyes![CN] 這手鐲關係到你兄長的名譽 千不要再讓別人看到它了 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Alas, my brother is only my brother and I am so alone.[CN] 我兄弟是個醫生 我感到分孤單 Les Visiteurs du Soir (1942)
I'll give you 15 grand.[CN] 我給你一 Ride the Pink Horse (1947)
You've cost me $50,000 by your bullheadedness.[CN] 你的固執讓我損失了五 Ride the Pink Horse (1947)
I'd be buying practically nothing for my 30 grand but a headache.[CN] 所以我花了三也沒用,還是會頭疼 Ride the Pink Horse (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top