ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -莫-, *莫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[莫, mò, ㄇㄛˋ] cannot; do not; is not; negative
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  旲 [tái, ㄊㄞˊ]
Etymology: -, Rank: 955

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, ] do not; there is none who, #2,212 [Add to Longdo]
[Mò, ㄇㄛˋ, ] surname Mo, #2,212 [Add to Longdo]
斯科[Mò sī kē, ㄇㄛˋ ㄙ ㄎㄜ, ] Moscow (capital of Russia), #5,542 [Add to Longdo]
名其妙[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, ] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie), #7,560 [Add to Longdo]
[mò fēi, ㄇㄛˋ ㄈㄟ, ] can it be possible that; could it be, #9,771 [Add to Longdo]
[mò dà, ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ, ] greatest; most important, #15,971 [Add to Longdo]
[mò bù, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ, ] none doesn't; there is none who isn't; everyone, #23,481 [Add to Longdo]
扎特[Mò zhā tè, ㄇㄛˋ ㄓㄚ ㄊㄜˋ, ] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer, #28,393 [Add to Longdo]
一筹[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, / ] unable to find a way out; to be at wits' end, #33,063 [Add to Longdo]
[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, / ] about; around; approximately, #38,250 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臥児(ateji);臥爾(ateji)[もうる;モール, mouru ; mo-ru] (n) (1) (uk) lace (por [Add to Longdo]
[ばくぎゃく;ばくげき, bakugyaku ; bakugeki] (n) cordial relations [Add to Longdo]
逆の友[ばくぎゃくのとも, bakugyakunotomo] (exp) extremely good friends; best friends [Add to Longdo]
大(P);ばく大[ばくだい, bakudai] (adj-na,n) enormous; vast; (P) [Add to Longdo]
大小;目利安[めりやす;メリヤス;メリアス, meriyasu ; meriyasu ; meriasu] (n) knitting (spa [Add to Longdo]
[ばくれん, bakuren] (n) worldly woman [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This painting is worth a great deal of money.この絵には大な額のお金に相当する価値がある。
John inherited a large fortune.ジョンは大な財産を相続した。
The flood caused a great deal of damage to the crop.その洪水で作物は大な被害を受けた。
The merchant accumulated a tremendous fortune during the postwar era.その貿易商は戦後に大な財産を築いた。
How huge a deficit can the nation stand?どのくらい大な赤字に国家は耐えられるのだろうか。
My sixty-year-old aunt inherited the huge estate.私の60歳のおばあちゃんは大な財産を相続した。
My six-year-old aunt inherited the huge estate.私の60歳の叔母は大な財産を相続した。
My uncle is possessed of great wealth.私のおじは大な財産を所有している。
My aunt inherited the huge estate.私の叔母は大な財産を相続した。
I came into a huge fortune.私は大な遺産を相続した。
My uncle is possessed of great wealth.叔父は大な資産を持っている。
My grandmother left us a great fortune.祖母は大な財産を私たちに残してくれた。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top