ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -荒-, *荒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[荒, huāng, ㄏㄨㄤ] wasteland, desert; uncultivated
Radical: , Decomposition:   芒 [máng, ㄇㄤˊ]  川 [chuān, ㄔㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 1328

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huāng, ㄏㄨㄤ, ] out of practice; uncultivated, #7,236 [Add to Longdo]
[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, ] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated, #13,877 [Add to Longdo]
[huāng miù, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ, / ] ridiculous, #18,619 [Add to Longdo]
[huāng liáng, ㄏㄨㄤ ㄌㄧㄤˊ, / ] desolate, #21,252 [Add to Longdo]
[huāng dì, ㄏㄨㄤ ㄉㄧˋ, ] wasteland; uncultivated land, #22,051 [Add to Longdo]
[huāng wú, ㄏㄨㄤ ㄨˊ, / ] barren; uncultivated; waste(land), #22,368 [Add to Longdo]
[huāng fèi, ㄏㄨㄤ ㄈㄟˋ, / ] to abandon (cultivated fields); no longer cultivated; to lie waste; wasted; to neglect (one's work or study), #23,135 [Add to Longdo]
[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, / ] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic, #25,535 [Add to Longdo]
[huāng mò, ㄏㄨㄤ ㄇㄛˋ, ] barren, #25,898 [Add to Longdo]
[huāng yě, ㄏㄨㄤ ㄧㄝˇ, ] wilderness, #28,283 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あらい, arai] หยาบ หยาบคาย รุนแรง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
れる[あれる, areru] TH: คลั่ง  EN: to be stormy
れる[あれる, areru] TH: หยาบ  EN: to be rough
れる[あれる, areru] TH: พาล  EN: to lose one's temper

Japanese-English: EDICT Dictionary
々しい(P);しい[あらあらしい, araarashii] (adj-i) desolate; rough; wild; rude; harsh; gruff; violent; (P) [Add to Longdo]
[あらい, arai] (adj-i) rough; rude; wild; (P) [Add to Longdo]
い波[あらいなみ, arainami] (n) wild (raging) waves; stormy seas [Add to Longdo]
くれ[あらくれ, arakure] (adj-f) (1) violent; wild; rowdy; (n) (2) rough fellow; rowdy person [Add to Longdo]
くれ者[あらくれもの, arakuremono] (n) ruffian; rowdy (person) [Add to Longdo]
くれ男[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian [Add to Longdo]
ごなし;粗ごなし[あらごなし, aragonashi] (n,vs) (1) crushing up; grinding; (2) rough preparation; spadework [Add to Longdo]
っぽい(P);粗っぽい[あらっぽい, arappoi] (adj-i) rough; rude; (P) [Add to Longdo]
びる[あらびる, arabiru] (v1,vi) (arch) (See ぶ) to behave roughly; to get wild [Add to Longdo]
び海苔[すさびのり;スサビノリ, susabinori ; susabinori] (n) (uk) Porphyra yezoensis (species of edible purple laver) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My flower garden was trampled by urchins.いたずらっ子にすっかり花壇を踏みらした。
We expect stormy days this fall.この秋はれた日が続くと思います。
There is no going out on such a stormy day.こんなにれている日に出かけることはできない。
You are an idiot to go out in this weather.こんなれ模様の日に外出するなんて君は馬鹿だよ。 [M]
The bout turned out rough and neither boxer was going to win hands down.そのボクシングの試合は、どうかと思ったら、結局、れもようになった。
The old castle lay in ruins.その古城はれ果てたままになっていた。
The old castle is in a sad state.その古城はれ果てている。
The country was wasted by war.その国は戦争で廃してしまった。
The country had been devastated by long war.その国は長い戦争によってらされていた。
The castle was in disrepair.その城は廃している。
We saw the boat tossing on the storm sea.その船がれた海でゆれているのが見えた。
The ship encountered rough seas.その船は波にあった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あらい, arai] -rauh, -roh, -grob, -wild [Add to Longdo]
らす[あらす, arasu] verwuesten, verheeren [Add to Longdo]
れる[あれる, areru] stuermisch_sein, wild_sein, verwuestet_sein, stuermisch_werden, wild_werden, verwuestet_werden [Add to Longdo]
れ狂う[あれくるう, arekuruu] wueten, rasen, toben [Add to Longdo]
仕事[あらしごと, arashigoto] schwere_Arbeit, harte_Arbeit [Add to Longdo]
[こうはい, kouhai] Verwuestung, Verheerung [Add to Longdo]
[こうや, kouya] -Wueste, -Oede, Wildnis [Add to Longdo]
[こうや, kouya] -Wueste, -Oede, Wildnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top