ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -茶-, *茶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[茶, chá, ㄔㄚˊ] tea; tea leaves; tea plant
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    人 [rén, ㄖㄣˊ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1272

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chá, ㄔㄚˊ, ] tea; tea plant, #1,794 [Add to Longdo]
[chá yè, ㄔㄚˊ ㄧㄝˋ, / ] tea; tea-leaves, #6,663 [Add to Longdo]
[nǎi chá, ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, ] milk tea, #9,092 [Add to Longdo]
[hē chá, ㄏㄜ ㄔㄚˊ, ] to drink tea, #10,565 [Add to Longdo]
绿[lǜ chá, ㄌㄩˋ ㄔㄚˊ, 绿 / ] green tea, #10,865 [Add to Longdo]
[hóng chá, ㄏㄨㄥˊ ㄔㄚˊ, / ] black tea, #17,422 [Add to Longdo]
[chá guǎn, ㄔㄚˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] teahouse, #18,241 [Add to Longdo]
[chá bēi, ㄔㄚˊ ㄅㄟ, ] cup; mug, #18,914 [Add to Longdo]
[chá jī, ㄔㄚˊ ㄐㄧ, ] small side table; coffee table; teapoy (ornamental tripod with caddies for tea), #19,325 [Add to Longdo]
普洱[pǔ ěr chá, ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄔㄚˊ, ] Pu'er tea from the Pu'er region of Yunnan, #20,639 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちゃわん, chawan] (n) ถ้วยชา,ชาม
碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) ไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่น
[ちゃいろ, chairo] (adj) สีน้ำตาล, สีชา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちゃ, cha] (n) (1) (See お・1) tea; (2) tea plant (Camellia sinensis); (3) (See 道) tea preparation; making tea; (4) (abbr) (See 色) brown; (n,adj-na) (5) (arch) (See 化す) mockery; (P) [Add to Longdo]
々;[ちゃちゃ, chacha] (n) disruption [Add to Longdo]
々を入れる;を入れる[ちゃちゃをいれる, chachawoireru] (v1,exp) to tease; to make fun of [Add to Longdo]
さじ;[ちゃさじ, chasaji] (n) teaspoon [Add to Longdo]
しぶ;[ちゃしぶ, chashibu] (n) tea incrustation; tea stains (on teeth, cups, etc.) [Add to Longdo]
の間[ちゃのま, chanoma] (n) living room (Japanese-style); (P) [Add to Longdo]
の湯[ちゃのゆ, chanoyu] (n) tea ceremony; (P) [Add to Longdo]
の木[ちゃのき, chanoki] (n) tea plant (Camellia sinensis) [Add to Longdo]
わん(P);[ちゃわん, chawan] (n) rice bowl; tea cup; teacup; (P) [Add to Longdo]
を濁す[ちゃをにごす, chawonigosu] (exp,v5s) to evade (questions); to reply evasively; to beat around the bush; to throw up a smoke screen. [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the 1600s, tea was introduced into Europe from India.1600年代に紅はインドからヨーロッパに伝えられた。
The two lovers sat face to face, drinking tea.2人の恋人は差し向かいに座っておを飲んでいた。
Let's have tea at 3:00.3時はおにしよう。
Let me treat you to a cup of coffee at the coffee shop over there.あそこの喫店でコーヒーでも飲もう。
I would like you to make tea for me.あなたにおを入れてほしいものだ。
Do people drink tea in your country?あなたの国ではおを飲みますか。
Do you like tea or coffee?あなたはおが好きですか、それとも紅が好きですか。
Do you usually have tea for breakfast?あなたはふつう朝食に紅を飲みますか。
That cafe has a pretty good breakfast special.あの喫店のモーニングサービス結構いけるよ。
That brown one is mine too.あの色いのも私のです。
That building whose roof is brown is a church.あの色の屋根の建物は教会だ。
That's a farce.あれは番だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゃ, cha] TEE [Add to Longdo]
の湯[ちゃのゆ, chanoyu] Teezeremonie [Add to Longdo]
の間[ちゃのま, chanoma] Wohnzimmer [Add to Longdo]
[ちゃしつ, chashitsu] Teezimmer (fuer Teezeremonie) [Add to Longdo]
摘み[ちゃつみ, chatsumi] Teepfluecken [Add to Longdo]
[ちゃばたけ, chabatake] Teepflanzung [Add to Longdo]
[ちゃいろ, chairo] braun [Add to Longdo]
[ちゃか, chaka] Tee_und_Kuchen, Erfrischungen [Add to Longdo]
褐色[ちゃかっしょく, chakasshoku] -braun, kastanienbraun [Add to Longdo]
[ちゃどう, chadou] Teezeremonie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top