ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

英寸

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -英寸-, *英寸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英寸[yīng cùn, ㄧㄥ ㄘㄨㄣˋ, ] inch (unit of length equal to 2.54 cm.), #3,970 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
5 feet, 3 inches.[CN] 5英尺3英寸 The Enforcer (1951)
That bullet hole's two inches from my head. That was close.[CN] 弹孔离我的头只有两英寸远 真够近的 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Three puffy red lines, about a quarter of an inch apart.[CN] 三条肿胀的暗红伤口 大约四分之一英寸 Detour (1945)
- 9 inches.[CN] -九英寸 Stolen (2012)
Height, 5 feet, 3 inches.[CN] 高度, 5英尺3英寸 The Enforcer (1951)
Oh, my goodness, it's awe-inspiring.[CN] 我赤脚也有六英尺又一英寸半,和我的份量正合适 A Streetcar Named Desire (1951)
Women ought to come capsule-size, about four inches high.[CN] 女人应该缩小到大约四英寸 Dead Reckoning (1947)
- Three.[CN] -三英寸 Rear Window (1954)
- All right, three.[CN] 英寸 在芬兰穿肯定很棒 Rear Window (1954)
Correct. Height: about five foot ten.[CN] 身高大约五英尺十英寸 The 39 Steps (1935)
You certainly are making a fool of yourself. And why shouldn't I?[CN] 廿英寸 Gone with the Wind (1939)
And the nylons and those six-ounce lingerie.[CN] -还有尼龙裙子和六英寸的高跟鞋 Rear Window (1954)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top