ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苦手

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苦手-, *苦手*
Japanese-English: EDICT Dictionary
苦手[にがて, nigate] (adj-na,n) (1) poor (at); weak (in); not very good (at); (2) dislike (of); (P) [Add to Longdo]
苦手意識[にがていしき, nigateishiki] (n) awareness that somebody (something) is (will be) hard to deal with; awareness that one is not good at something [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is a tough customer.あいつは苦手だ。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが苦手だから永久プレス加工の服を買う。
Are you still having difficulty with physics?いまだに物理が苦手なのか。
I may seem confident, but I get extremely nervous speaking in front of people. My hands tremble, I get all tongue-tied, and sometimes I don't even know what I'm saying myself.こう見えても意外に人前で話すの苦手で、手なんか震えるし、口ごもちゃって、自分でも何言っているかわからない時がある。
It isn't true that Jack is no good at music : on the contrary, he plays the piano well.ジャックが音楽が苦手なんてとんでもない、それどころか、ピアノを弾くのがうまい。
That's not my favorite topic.そういう話は苦手だ。
I am weak in German.ドイツ語は苦手だ。
I'm a coward when it comes to cockroaches.ぼくはゴキブリが大の苦手だ。 [M]
As a rule, Japanese people are not good at foreign languages.概して、日本の人々は外国語が苦手だ。
Fishing isn't in my line.魚釣りは苦手だ。
I'm bad at singing karaoke.私はカラオケが苦手です。
I'm not good at this sort of thing.私はこういった種類のことは苦手です。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top