ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苦しむ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苦しむ-, *苦しむ*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
苦しむ[くるしむ, kurushimu] TH: ทุกข์ทรมาน  EN: to suffer
苦しむ[くるしむ, kurushimu] TH: โอดครวญ  EN: to groan
苦しむ[くるしむ, kurushimu] TH: กังวล  EN: to be worried

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦しむ[くるしむ, kurushimu] (v5m,vi) to suffer; to groan; to be worried; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My heart aches for the starving children in Africa.アフリカの飢えに苦しむ子供たちの事を思うと胸がいたむ。
Maybe, but I can't catch the drift of even simple situations.たぶんね。でも、ほんのちょっとしたことでも理解に苦しむことがあるのよ。 [F]
I suffer from a stomach-ache.胃痛に苦しむ
We all suffer from it to some degree.我々は皆ある程度それに苦しむ
People who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.規則的に戸外で働く人は不眠症で苦しむことはない。
It is man's lot to suffer.苦しむことは人間の定めである。
Suffer from hunger.空腹で苦しむ
I don't know what to make of your actions.君のやることには判断に苦しむよ。 [M]
It requires more courage to suffer than to die.死ぬことより苦しむことの方が勇気を要する。
When we eat too much, we suffer from indigestion.食べ過ぎると、消化不良に苦しむことになる。
Some people in the world suffer from hunger.世界には飢えに苦しむ人々も居る。
To live is to suffer.生きることは苦しむこと。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
苦しむ[くるしむ, kurushimu] leiden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top