ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -芽-, *芽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[芽, yá, ㄧㄚˊ] bud, shoot, sprout
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  牙 [, ㄧㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 2737

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yá, ㄧㄚˊ, ] bud; sprout, #10,135 [Add to Longdo]
[méng yá, ㄇㄥˊ ㄧㄚˊ, ] sprout; germ of a plant, #17,847 [Add to Longdo]
[fā yá, ㄈㄚ ㄧㄚˊ, / ] germinate, #20,728 [Add to Longdo]
[dòu yá, ㄉㄡˋ ㄧㄚˊ, ] bean sprout, #23,887 [Add to Longdo]
[mài yá, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ, / ] malt, #32,502 [Add to Longdo]
[mài yá táng, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ ㄊㄤˊ, / ] maltose (sweet syrup), #50,617 [Add to Longdo]
[cuī yá, ㄘㄨㄟ ㄧㄚˊ, ] to promote germination, #58,084 [Add to Longdo]
[dòu yá cài, ㄉㄡˋ ㄧㄚˊ ㄘㄞˋ, ] bean sprouts, #60,004 [Add to Longdo]
[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, ] axillary bud; bud growing from axil of plant, #98,300 [Add to Longdo]
[zī yá, ㄗ ㄧㄚˊ, ] to sprout; to germinate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[め, me] (n) sprout; (P) [Add to Longdo]
が出る[めがでる, megaderu] (exp,v1) (1) to bud; to sprout; to germinate; (2) (See 目が出る・1) to have luck on one's side; to get lucky [Add to Longdo]
ぐむ;萌む[めぐむ, megumu] (v5m,vi) to bud; to sprout [Add to Longdo]
を出す[めをだす, mewodasu] (exp,v5s) to sprout; to put forth buds [Add to Longdo]
を摘む[めをつむ, mewotsumu] (exp,v5m) to nip something in the bud; to nip the buds [Add to Longdo]
キャベツ[めキャベツ, me kyabetsu] (n) Brussels sprouts [Add to Longdo]
出し[めだし, medashi] (n) sprouting; sprout [Add to Longdo]
条変異[がじょうへんい, gajouhen'i] (n) bud mutation [Add to Longdo]
吹く;ぶく[めぶく, mebuku] (v5k,vi) to bud [Add to Longdo]
生え[めばえ, mebae] (n) bud; sprout; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Love began to grow between the two.2人の間に愛が生えた。
The tree is in bud.その木はが出ている。
The tulips have begun to come up.チューリップがを出し始めた。
Beer is brewed from malt.ビールは麦から醸造される。
I don't think I'll make the grade if I try to play professional baseball.プロ野球に入っても、僕なんかが出ないんじゃないかな。
The tulips budded finally.やっとチューリップがを出した。
My desire to become a doctor grew out of looking after my sickly brother.医者になりたいという願望は病弱な弟の世話をしたことから生えた。
The buds are just showing.がでてきた。
The cold weather may keep the plants from budding.寒い天候のために植物はを出せないかもしれない。
Today the new leaf sent out a bud.今日新しい葉がを出した。
The trees are budding early this year.今年は木のの出方が早い。
Seeds must have air and water to grow.種がを出すには空気と水が必要である。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[め, me] Knospe, -Keim, Spross [Add to Longdo]
生え[めばえ, mebae] -Spross, -Knospe, -Keim [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top