ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

花费

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花费-, *花费*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花费[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ, / ] expense; cost; to spend (time or money); expenditure, #5,585 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was much more than we thought to get here.[CN] 来这里的花费比我们预算高很多 Casablanca (1942)
How about expenses?[CN] 花费怎么报? Call Northside 777 (1948)
Not until I spent two pounds trying to find out who its owner was.[CN] 没有 直到我花费了二镑 发现他的拥有者是谁 Wuthering Heights (1939)
Who am I to cost the Russian people seven cows?[CN] 我怎么可以去花费 俄国人民7头奶牛的钱呢? Ninotchka (1939)
That's all right. Bring her in. We'll pay all the expenses.[CN] 没关系,把她搬过来 所有的花费我们出 His Girl Friday (1940)
All right, it will cost you all a fistful of stock.[CN] 好吧,这会花费你一大把的股票 Saratoga Trunk (1945)
It seems to be hidden in the mist.[CN] 不论花费多少 Gone with the Wind (1939)
Trip like that'd cost you a $1,000, maybe more.[CN] 这样的旅程会花费你1000元 甚至更多 It Happened One Night (1934)
We had him insured and it's gonna cost us dough.[CN] 而我们受保 这将会令我们 花费一笔 Double Indemnity (1944)
My husband will be busy a good deal of the time writing.[CN] 我丈夫要花费很多的时间写作 Leave Her to Heaven (1945)
Of course it is for a hero.[CN] 为了我英勇的弟弟 这点花费算什么 It's a Wonderful Life (1946)
If I stay here a week, I will cost the Russian people seven cows.[CN] 如果我在这里住上一星期 我会花费俄国人民7头奶牛的钱 Ninotchka (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top