ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

花瓶

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花瓶-, *花瓶*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花瓶[huā píng, ㄏㄨㄚ ㄆㄧㄥˊ, ] flower vase; fig. just a pretty face, #14,213 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
花瓶[かびん, kabin] (n) แจกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
花瓶(P);花びん[かびん(P);はながめ(花瓶);かへい(花瓶), kabin (P); hanagame ( kabin ); kahei ( kabin )] (n) (flower) vase; (P) [Add to Longdo]
花瓶;華瓶[けびょう, kebyou] (n) {Buddh} vase used to hold flower offerings (often made of gilded copper) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That broken vase is my grandfather's.あの壊れた花瓶は祖父のものです。
This vase is made of iron.この花瓶は鉄で出来ている。
Please take care not to break this vase.この花瓶を割らないように注意してください。
This broken vase can't be repaired.この壊れた花瓶の修理は不可能だ。
Please don't place a vase on this stand.この台の上に花瓶を置いてはいけません。
This is a well-formed vase.これは格好のよい花瓶だ。
These vases must be used carefully.これらの花瓶は注意して使用されなければならない。
Jack broke his mother's valuable vase, but he didn't do it on purpose, so she wasn't angry.ジャックは母の大切な花瓶を壊したが、わざとやったのではなかったので、彼女は怒らなかった。
What a beautiful vase it is!それは何と美しい花瓶なのだ。
Who broke the vase?だれがこの花瓶を壊したか。
I carelessly dropped a vase.ついうっかりして花瓶を落としてしまった。
There is a vase on the table.テーブルの上に花瓶がある。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
花瓶[かびん, kabin] Vase, Blumenvase [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top