ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

花嫁

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花嫁-, *花嫁*
Japanese-English: EDICT Dictionary
花嫁[はなよめ, hanayome] (n,adj-no) bride; (P) [Add to Longdo]
花嫁衣裳;花嫁衣装[はなよめいしょう, hanayomeishou] (n) bridal costume; wedding dress [Add to Longdo]
花嫁花婿[はなよめはなむこ, hanayomehanamuko] (n) bride and groom [Add to Longdo]
花嫁介添人[はなよめかいぞえにん, hanayomekaizoenin] (n) bridesmaid [Add to Longdo]
花嫁学校[はなよめがっこう, hanayomegakkou] (n) school for training bachelor girls in homemaking arts; (a type of) finishing school [Add to Longdo]
花嫁御寮[はなよめごりょう, hanayomegoryou] (n) (respectful term for a) bride [Add to Longdo]
花嫁姿[はなよめすがた, hanayomesugata] (n) image of a bride dressed in her wedding gown (wedding kimono, etc.) [Add to Longdo]
花嫁修業[はなよめしゅうぎょう, hanayomeshuugyou] (n) training for homemaking; training in homemaking arts [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the U.S., it is common to give a present, such as glasses or a coffee-maker, to the bride at weddings.アメリカでは杯やコーヒーメーカーを結婚式で花嫁にプレゼントすることがよくあります。
The bride suddenly laughed.花嫁が突然笑った。
All at once the bride burst into laughter.花嫁が突然大笑いをした。
The bride's father showed up late for the wedding ceremony.花嫁の父は、おそくなって結婚式に顔を見せた。
The bride looked very beautiful.花嫁はたいへん美しく見えた。
The bride came into the room, with everyone staring at her.花嫁は皆の視線を浴びながら部屋に入ってきた。
The bride came into the room with lowered eyes and with everyone staring at her.花嫁は伏目がちに、満座の注目を浴びながら入場した。
She was all the more beautiful dressed in her wedding costume.花嫁姿の彼女は一段と美しかった。
He is father to the bride.彼が花嫁の父親です。
She is dressed like a bride.彼女は花嫁のような衣装を着ている。
She was a bridesmaid at the wedding.彼女は結婚式で花嫁の付き添い役をつとめた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
花嫁[はなよめ, hanayome] -Braut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top