ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

花壇

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花壇-, *花壇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花坛[huā tán, ㄏㄨㄚ ㄊㄢˊ, / ] flower terrace; parterre, #24,976 [Add to Longdo]
花坛乡[Huā tán xiāng, ㄏㄨㄚ ㄊㄢˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Huatan (village in Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花壇(P);華壇[かだん, kadan] (n) flower bed; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My flower garden was trampled by urchins.いたずらっ子にすっかり花壇を踏み荒らした。
The flower garden needs watering.その花壇は水をやる必要がある。
The tulips are in bloom in the flower bed.花壇のチューリップが咲いている。
The roses in the garden smell sweet.花壇のバラは良い香りがする。
The roses in the garden smell sweet.花壇の花は良い香りがしている。
My sister used to take care of the flower bed.私の姉はよく花壇の手入れをしたものだった。
He bent over to see insects in the flowerbed.彼は花壇の昆虫を見るためにかがみこんだ。
She planted some pansies in the flower bed.彼女はパンジーを何株か花壇に植えた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
花壇[かだん, kadan] Blumenbeet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top