ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -芥-, *芥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[芥, jiè, ㄐㄧㄝˋ] mustard, broccoli
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 4002

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] mustard, #31,612 [Add to Longdo]
[jiè mo, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛ˙, ] mustard, #27,898 [Add to Longdo]
[jiè cài, ㄐㄧㄝˋ ㄘㄞˋ, ] mustard (Brassica juncea), #45,082 [Add to Longdo]
[gài lán, ㄍㄞˋ ㄌㄢˊ, / ] Chinese broccoli or Chinese kale; (bot.) cabbage mustard, #84,056 [Add to Longdo]
[gài lán, ㄍㄞˋ ㄌㄢˊ, / ] Chinese broccoli or Chinese kale; (bot.) cabbage mustard; variant of 蘭|兰, #93,433 [Add to Longdo]
子气[jiè zǐ qì, ㄐㄧㄝˋ ㄗˇ ㄑㄧˋ, / ] mustard gas, #93,976 [Add to Longdo]
[shí jiè, ㄕˊ ㄐㄧㄝˋ, ] to pick up cress; fig. sth easy to do; a piece of cake, #378,789 [Add to Longdo]
[dàn jiè qì, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] nitrogen mustard [Add to Longdo]
水田[shuǐ tián jiè, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˋ, ] watercress [Add to Longdo]
筷子[kuài zi jiè, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙ ㄐㄧㄝˋ, ] Arabis, a genus of Brassica family including cress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
子;罌粟[けし, keshi] (n) poppy [Add to Longdo]
子菜[からしな, karashina] (n) leaf mustard; mustard plant [Add to Longdo]
子色[からしいろ, karashiiro] (n) mustard (color) [Add to Longdo]
子漬け[からしづけ, karashiduke] (n) vegetables pickled in mustard [Add to Longdo]
子油[からしゆ, karashiyu] (n) mustard oil [Add to Longdo]
子粒;ケシ粒;けし粒;罌粟粒[けしつぶ(芥子粒;けし粒;罌粟粒);ケシつぶ(ケシ粒), keshitsubu ( karashi tsubu ; keshi tsubu ; ou awa tsubu ); keshi tsubu ( keshi tsub] (n) (1) poppy seed; (adj-f) (2) pinhead-like; small as ants [Add to Longdo]
川賞[あくたがわしょう, akutagawashou] (n) Akutagawa Prize; Akutagawa Award [Add to Longdo]
虫;塵虫;歩行虫[ごみむし;ゴミムシ, gomimushi ; gomimushi] (n) (1) (uk) ground beetle; carabid (esp. of superfamily Caraboidea, but excluding subfamily Carabinae); (2) Anisodactylus signatus (species of ground beetle) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
May I excuse myself from receiving the Akutagawa Prize?川賞の受賞を辞退したいのですが。
At school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.私は学校で日本文学の英語訳、特に漱石の『吾輩は猫である』や『心』、川の『鼻』や『河童』を楽しく読んだ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top