ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -艹-, *艹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[艹, cǎo, ㄘㄠˇ] grass, weed, plant, herb
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] Simplified form of 艸; grass sprouting
[英, yīng, ㄧㄥ] petal, flower, leaf; brave, heroic; English
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] flower, Rank: 371
[花, huā, ㄏㄨㄚ] flower, blossom; to spend (time or money)
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  化 [huà, ㄏㄨㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A flower 艹 in bloom 化; 化 also provides the pronunciation, Rank: 410
[落, luò, ㄌㄨㄛˋ] to fall, to drop; surplus, net income
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  洛 [luò, ㄌㄨㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 496
[节, jié, ㄐㄧㄝˊ] festival; knot, joint; segment; to economize, to save
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  ?
Etymology: [ideographic] Simplified form of 節; sections of bamboo ⺮, Rank: 514
[营, yíng, ㄧㄥˊ] camp, barracks, army; to run, to manage
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: -, Rank: 536
[苏, sū, ㄙㄨ] to awaken, to revive, to resurrect; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  办 [bàn, ㄅㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 590
[苦, kǔ, ㄎㄨˇ] bitter; hardship, suffering
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 634
[若, ruò, ㄖㄨㄛˋ] if, supposing, assuming; similar
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  右 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: -, Rank: 651
[药, yào, ㄧㄠˋ] drugs, medicine; the leaf of the Dahurian angelica plant
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  约 [yuē, ㄩㄝ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 662

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass radical, #8,397 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top