ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -艇-, *艇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[艇, tǐng, ㄊㄧㄥˇ] dugout, punt, small boat
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  廷 [tíng, ㄊㄧㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] boat, Rank: 1372

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] small boat, #12,411 [Add to Longdo]
[qián tǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] submarine, #8,871 [Add to Longdo]
[yóu tǐng, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] barge; yacht, #14,603 [Add to Longdo]
[jiàn tǐng, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ, / ] naval vessels, #16,515 [Add to Longdo]
核潜[hé qián tǐng, ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] nuclear submarine, #20,207 [Add to Longdo]
[kuài tǐng, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧㄥˇ, ] speedboat; motor launch, #22,487 [Add to Longdo]
[sài tǐng, ㄙㄞˋ ㄊㄧㄥˇ, / ] sport rowing, #26,574 [Add to Longdo]
[huá tǐng, ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄥˇ, ] rowing boat; racing row-boat, #33,166 [Add to Longdo]
[fēi tǐng, ㄈㄟ ㄊㄧㄥˇ, / ] airship, #35,206 [Add to Longdo]
巡逻[xún luó tǐng, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] patrol boat, #41,997 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) boat [Add to Longdo]
[ていこ, teiko] (n) boat-house [Add to Longdo]
[ていしゅ, teishu] (n) bow (of a boat) [Add to Longdo]
[ていしん, teishin] (n) boat length [Add to Longdo]
[ていちょう, teichou] (n) skipper (of a boat); coxwain [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Our boat won by two lengths.私たちのボートは2身の差で勝った。
I am only too glad to hear that all of them are safe and sound in the rescue boat.全員が無事で救助にいると聞いて、私は非常にうれしい。
The coxswain egged his crewmen on, and made a winning spurt at the last lap of the regatta.長はボートレースの最後のラップで、乗組員をおだてて、レースを勝ち取るため、スパートをかけた。
Boeing developed a flying boat for the Maritime Self-Defense Force.ボーイング社は海上自衛隊用の飛行を開発しました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] KLEINES SCHIFF, BOOT [Add to Longdo]
[ていこ, teiko] Bootshaus [Add to Longdo]
[ていしん, teishin] Bootslaenge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top