ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舵-, *舵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[舵, duò, ㄉㄨㄛˋ] helm, rudder
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  它 [, ㄊㄚ]
Etymology: [pictophonetic] boat, Rank: 3088

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] helm; rudder, #19,074 [Add to Longdo]
[duò shǒu, ㄉㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, ] helmsman, #22,515 [Add to Longdo]
见风使[jiàn fēng shǐ duò, ㄐㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄕˇ ㄉㄨㄛˋ, 使 / 使] lit. see the wind and set the helm (成语 saw); fig. to act pragmatically; to be flexible and take advantage of the situation, #68,030 [Add to Longdo]
[bǎ duò, ㄅㄚˇ ㄉㄨㄛˋ, ] hold the rudder; hold (take, be at) the helm; steer, #146,176 [Add to Longdo]
顺风转[shùn fēng zhuǎn duò, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄛˋ, / ] to act according to whatever the current outlook; pragmatic; unprincipled, #734,962 [Add to Longdo]
[yòu duò, ㄧㄡˋ ㄉㄨㄛˋ, ] right rudder [Add to Longdo]
[dà duò shǒu, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, ] the Great Helmsman (Mao Zedong) [Add to Longdo]
[zuǒ duò, ㄗㄨㄛˇ ㄉㄨㄛˋ, ] left rudder [Add to Longdo]
[cāo duō shì, ㄘㄠ ㄉㄨㄛ ㄕˋ, ] pilothouse [Add to Longdo]
[mǎn duò, ㄇㄢˇ ㄉㄨㄛˋ, / 滿] on full rudder; turning as sharply as possible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);梶;楫;檝(oK)[かじ, kaji] (n) rudder; helm; (P) [Add to Longdo]
を取る[かじをとる, kajiwotoru] (exp,v5r) (1) to steer a ship; (2) to manage; to take command; to take the helm [Add to Longdo]
を切る[かじをきる, kajiwokiru] (exp,v5r) to turn the rudder of a ship; to change direction (of policy, etc.) [Add to Longdo]
取り;かじ取り[かじとり, kajitori] (n,vs) helmsman; coxwain; steering; guidance [Add to Longdo]
[だしゅ, dashu] (n) helmsman; coxswain [Add to Longdo]
付き;かじ付き[かじつき, kajitsuki] (adj-f) coxed (rowing); having a coxswain [Add to Longdo]
[かじづか;だへい, kajiduka ; dahei] (n) helm; yoke [Add to Longdo]
無し;かじ無し;なし[かじなし, kajinashi] (adj-f) (See かじ付き) coxless (rowing) [Add to Longdo]
[だめん, damen] (n) control surface [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top