ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舊-, *舊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[舊, jiù, ㄐㄧㄡˋ] old, ancient; former, past
Radical: , Decomposition:   雈 [huán, ㄏㄨㄢˊ]  臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 7504

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, / ] old (opposite of new); former, #1,834 [Add to Longdo]
依旧[yī jiù, ㄧ ㄐㄧㄡˋ, / ] as before; still, #3,002 [Add to Longdo]
仍旧[réng jiù, ㄖㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, / ] still (remaining); to remain (the same); yet, #9,839 [Add to Longdo]
怀旧[huái jiù, ㄏㄨㄞˊ ㄐㄧㄡˋ, 怀 / ] fond remembrance of times past; nostalgia, #12,910 [Add to Longdo]
陈旧[chén jiù, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄡˋ, / ] old fashioned, #13,559 [Add to Longdo]
废旧[fèi jiù, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] worn out; old fashioned and dilapidated, #14,790 [Add to Longdo]
旧金山[Jiù jīn shān, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄢ, / ] San Francisco, California, #16,609 [Add to Longdo]
破旧[pò jiù, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] shabby, #16,723 [Add to Longdo]
折旧[zhé jiù, ㄓㄜˊ ㄐㄧㄡˋ, / ] depreciation, #20,487 [Add to Longdo]
旧时[jiù shí, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ, / ] in former times; the olden days, #25,372 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top