ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -膜-, *膜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[膜, mó, ㄇㄛˊ] membrane, film; to kneel and worship
Radical: , Decomposition:     莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 1945

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mó, ㄇㄛˊ, ] membrane; film, #1,937 [Add to Longdo]
[jiǎo mó, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄛˊ, ] cornea, #7,220 [Add to Longdo]
[nián mó, ㄋㄧㄢˊ ㄇㄛˊ, ] mucous membrane, #9,443 [Add to Longdo]
视网[shì wǎng mó, ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ, / ] retina, #10,423 [Add to Longdo]
[bó mó, ㄅㄛˊ ㄇㄛˊ, ] membrane; film, #13,274 [Add to Longdo]
[nián mó, ㄋㄧㄢˊ ㄇㄛˊ, ] mucous membrane, #19,148 [Add to Longdo]
[gǒng mò, ㄍㄨㄥˇ ㄇㄛˋ, / ] sclera (white of the eye), #20,157 [Add to Longdo]
[jié mó, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˊ, / ] conjunctiva (membrane surrounding the eyeball), #20,708 [Add to Longdo]
细胞[xì bāo mó, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄇㄛˊ, / ] cell membrane, #21,246 [Add to Longdo]
[hóng mó, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄛˊ, ] iris, #22,826 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まく, maku] (n) membrane; film; (P) [Add to Longdo]
型キーボード[まくがたキーボード, makugata ki-bo-do] (n) {comp} membrane keyboard [Add to Longdo]
[まくこつ, makukotsu] (n) membrane bone [Add to Longdo]
[まくしつ, makushitsu] (n,adj-no) property of a film or membrane [Add to Longdo]
[まくじょう, makujou] (n,adj-no) membranous; filmy [Add to Longdo]
電位[まくでんい, makuden'i] (n) membrane potential [Add to Longdo]
[まくへき, makuheki] (n) membrane wall [Add to Longdo]
迷路[まくめいろ, makumeiro] (n) membranous labyrinth (of the inner ear); membraneous labyrinth [Add to Longdo]
鳴楽器[まくめいがっき, makumeigakki] (n) membranophone [Add to Longdo]
翅目[まくしもく, makushimoku] (n) (obs) (See 蜂目) Hymenoptera [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I had retinal detachment five years ago.5年前に網剥離を起こしました。
I often get conjunctivitis.よく結炎を起こします。
My conjunctivitis is chronic.私の結炎は慢性です。
Throat and nose membranes hurt by dry air allow cold viruses to enter more easily. It is important to carry out sensible counter plans against the cold with heaters and against the dryness with humidifiers.乾燥した空気のせいで痛んだノドや鼻の粘は、風邪のウイルスが入り込みやすくなってしまいます。暖房器具で寒さ対策、加湿器で乾燥対策をしっかり行なうことが肝要です。
A comparison of carotid endarterectomy performed under local anaesthetic vs general anaesthetic.局所麻酔下で行う内頚動脈内剥離術と全身麻酔下での比較。
Mr Pryor collapsed with a subarachnoid haemorrhage when rehearsing for a performance in Paris. He was taken to local hospital but passed away at 4:23 pm.プライヤー氏はパリでの公演のリハーサル中にくも下出血で倒れ、市内の病院に運ばれましたが午後4時23分息を引き取りました。
I lost my father to a subarachnoid haemorrhage when I was fourteen.私は14歳のときに、父をくも下出血で亡くした。
Endometritis is a disease where bacteria enter the uterus and cause inflammation of the inner membrane.子宮内炎は、細菌が子宮内に入り、内に炎症を起す病気である。
The following is thought to be one of the reasons stress damages the stomach's mucous membrane.ストレスが胃の粘を荒らす原因のひとつは次のように考えられています。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!! [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まく, maku] MEMBRANE [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top