ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胸-, *胸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[胸, xiōng, ㄒㄩㄥ] breast, bosom; heart, mind
Radical: , Decomposition:     匈 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] A heart ⺼ in the chest 匈; 匈 also provides the pronunciation, Rank: 1356

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] chest; bosom; heart; mind; thorax, #2,222 [Add to Longdo]
[xiōng bù, ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ, ] chest, #7,272 [Add to Longdo]
[xiōng kǒu, ㄒㄩㄥ ㄎㄡˇ, ] pit of the stomach, #9,687 [Add to Longdo]
怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish, #12,478 [Add to Longdo]
[xiōng qiāng, ㄒㄩㄥ ㄑㄧㄤ, ] thoracic cavity, #15,915 [Add to Longdo]
[xīn xiōng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ, ] breadth of mind, #16,566 [Add to Longdo]
[xiōng táng, ㄒㄩㄥ ㄊㄤˊ, ] chest, #17,854 [Add to Longdo]
[xiōng wéi, ㄒㄩㄥ ㄨㄟˊ, / ] chest measurement; bust, #18,307 [Add to Longdo]
[xiōng pú, ㄒㄩㄥ ㄆㄨˊ, ] chest, #20,156 [Add to Longdo]
[xiōng jīn, ㄒㄩㄥ ㄐㄧㄣ, ] lapel of jacket; heart; aspiration; vision, #21,759 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[むね, mune] (n) อก, หน้าอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むね, mune] (n) breast; chest; (P) [Add to Longdo]
が悪い[むねがわるい, munegawarui] (exp,adj-i) (1) sick; nauseated; (2) angry; irritated [Add to Longdo]
が悪くなる[むねがわるくなる, munegawarukunaru] (exp) to feel sick; to be nauseated [Add to Longdo]
が苦しい[むねがくるしい, munegakurushii] (exp) have a pain in one's chest [Add to Longdo]
が痛む様な出来事[むねがいたむようなできごと, munegaitamuyounadekigoto] (exp) painful incident [Add to Longdo]
が躍る[むねがおどる, munegaodoru] (exp,v5r) to be excited; to be elated [Add to Longdo]
くそが悪い;糞が悪い[むなくそがわるい, munakusogawarui] (exp,adj-i) annoying; being disgusted (at) [Add to Longdo]
ぐらを掴む;ぐらをつかむ[むなぐらをつかむ, munagurawotsukamu] (exp,v5m) to grab someone by the collar; to grab someone by the lapels [Add to Longdo]
にジーンと来る[むねにジーンとくる, muneni ji-n tokuru] (exp,vk) to have one's heart touched (by something very moving) [Add to Longdo]
に一物[むねにいちもつ, muneniichimotsu] (exp) machination; secret plan; plot; trick up one's sleeve [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Fashion in the eighteenth century emphasized the bosom.18世紀の流行はの部分を強調していた。
I'll put his courage to the test.あいつの度を試してみよう。
My heart aches for the starving children in Africa.アフリカの飢えに苦しむ子供たちの事を思うとがいたむ。
I can't bear the sight of him.あんな男見てもくそが悪い。
You have a lot of nerve.いい度してるな。
Soccer is an exciting game.サッカーはがわくわくするような競技だ。
The drama brought a lump to my throat.そのドラマは私のをいっぱいにした。
The news broke her heart.そのニュースはが張りさけんばかりだった。
Filled with sorrow, the girl looked him in the eye.その少女は悲しみでをいっぱいにして、彼の目を見つめた。
The sad story made my heart ache.その悲しい物語は私のを痛ませた。
The exile yearned for his home.その亡命者は故国への思いにを焦がした。
He was heart was beating as he told me that.その話をするとき彼のは高鳴っていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むね, mune] -Brust [Add to Longdo]
[きょうちゅう, kyouchuu] Busen, Herz, Gefuehle [Add to Longdo]
[きょうぞう, kyouzou] Bueste, Brustbild [Add to Longdo]
[きょうい, kyoui] Brustumfang [Add to Longdo]
[きょうきん, kyoukin] -Busen, -Herz [Add to Longdo]
[きょうぶ, kyoubu] -Brust, Brustgegend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top