ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肪-, *肪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[肪, fáng, ㄈㄤˊ] animal fat
Radical: , Decomposition:     方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] meat, Rank: 3005

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fáng, ㄈㄤˊ, ] animal fat, #20,117 [Add to Longdo]
[zhī fáng, ㄓ ㄈㄤˊ, ] body fat, #4,639 [Add to Longdo]
[zhī fáng suān, ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, ] fatty acid, #18,309 [Add to Longdo]
[zhī fáng gān, ㄓ ㄈㄤˊ ㄍㄢ, ] fatty liver, #29,404 [Add to Longdo]
不饱和脂[bù bǎo hé zhī fáng suān, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, / ] unsaturated fatty acid, #32,393 [Add to Longdo]
反式脂[fǎn shì zhī fáng, ㄈㄢˇ ㄕˋ ㄓ ㄈㄤˊ, ] trans fat; trans-isomer fatty acid from hydrogenated oil [Add to Longdo]
多元不饱和脂[duō yuán bù bǎo hé zhī fáng suān, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, / ] polyunsaturated fatty acid [Add to Longdo]
饱和脂[bǎo hé zhī fáng suān, ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, / ] saturated fatty acid (SFA) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If you want to avoid cholesterol, eat lean meat with no fat.コレステロールをためたくなかったら、脂のない赤身の肉を食べるのがよい。
Where is the fat located?どの辺に脂がついているの?
Hence 50 percent of the muscle can give way to fat.ゆえに、筋肉の50パーセントが脂に取って代わられる可能性がある。
Eating too much fat is supposed to cause heart disease.過度の脂の摂取は心臓病の原因になるとされている。
You had better cut out the fat.分は減らしたほうがいいですね。
The body converts extra calories into fat.肉体は余分なカロリーを脂に変える。
Low-fat milk for me.あたし、低脂乳ね。 [F]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼう, bou] (TIERISCHES) FETT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top