ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肅-, *肅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[肅, sù, ㄙㄨˋ] to pay respects; solemn, reverent
Radical: , Decomposition:   肀 [, ㄩˋ]    片 [piàn, ㄆㄧㄢˋ]  爿 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]
Etymology: -, Rank: 7538

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sù, ㄙㄨˋ, / ] Gansu; respectful, #16,457 [Add to Longdo]
严肃[yán sù, ㄧㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] solemn; solemnity, #4,016 [Add to Longdo]
甘肃[Gān sù, ㄍㄢ ㄙㄨˋ, / ] Gansu province (Kansu) between Xinjiang and Inner Mongolia in north China, abbr. 甘 or 陇, capital Lanzhou 蘭州|兰州, #7,876 [Add to Longdo]
甘肃省[Gān sù shěng, ㄍㄢ ㄙㄨˋ ㄕㄥˇ, / ] Gansu province (Kansu) between Xinjiang and Inner Mongolia in north China, abbr. 甘 or 陇, capital Lanzhou 蘭州|兰州, #12,951 [Add to Longdo]
肃清[sù qīng, ㄙㄨˋ ㄑㄧㄥ, / ] purge, #19,772 [Add to Longdo]
鲁肃[Lǔ Sù, ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ, / ] Lu Su or Lu Zijing 魯子敬|鲁子敬 (172-217), statesman, diplomat and strategist of Eastern Wu 東吳|东吴, #43,947 [Add to Longdo]
肃立[sù lì, ㄙㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] standing tall and majestic (of physical object such as trees), #44,712 [Add to Longdo]
肃反[sù fǎn, ㄙㄨˋ ㄈㄢˇ, / ] purge of counter-revolutionary elements (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. for 清反革命份子|肃清反革命分子, #50,337 [Add to Longdo]
肃宁[Sù níng, ㄙㄨˋ ㄋㄧㄥˊ, / ] (N) Suning (place in Hebei), #135,684 [Add to Longdo]
肃南裕固族自治县[Sù nán Yù gù zú zì zhì xiàn, ㄙㄨˋ ㄋㄢˊ ㄩˋ ㄍㄨˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Su'nan Yuguzu autonomous county in Gansu, #269,805 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need to talk about something serious.[CN] 我要談一件非常嚴的事 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
Defendant, silence! How do you choose?[CN] 靜,你選擇什麼? Punishment Park (1971)
Her father and mother will be tortured by the cheka.[CN] 她的爸爸和媽媽將會被"反委員會"盯上 Shine, Shine, My Star (1970)
No, he's just a serious person.[CN] 不,他只不過比較嚴 A Report on the Party and Guests (1966)
-Shall we take it seriously?[CN] -我們該嚴嗎? Courage for Every Day (1964)
Please, quiet![CN] The Sisters (1969)
Very seriously indeed.[CN] 非常嚴 If.... (1968)
Earthquake in Gansu.[CN] 地震 Threshold of Spring (1963)
That was a good one. - Let's get on, Counsel, shall we?[CN] Adam's Rib (1949)
I've never been more serious in my life.[CN] 我一輩子都沒有這麼嚴 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
I take this seriously.[CN] 我覺得這件事很嚴 If.... (1968)
- This trial is illegitimate...[CN] - 這種審判是非法的 - 靜! Punishment Park (1971)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top