ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

聖母

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -聖母-, *聖母*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣母[Shèng mǔ, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ, / ] Holy Mother; goddess; the Virgin Mary, #20,737 [Add to Longdo]
圣母玛利亚[Shèng mǔ Mǎ lì yà, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Mary (mother of Jesus), #84,875 [Add to Longdo]
圣母升天节[Shèng mǔ shēng tiān jié, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, / ] Assumption of the Virgin Mary (Christian festival on 15th August) [Add to Longdo]
圣母峰[Shèng mǔ fēng, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄈㄥ, / ] Goddess peak (Nepalese: Sagarmatha, Sky Goddess); refers to Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan), Chinese 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰; Mt Everest [Add to Longdo]
圣母教堂[shèng mǔ jiào táng, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, / ] Church of Our Lady; Frauenkirche [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
聖母[せいぼ, seibo] (n) (1) birth mother of a holy man (or woman); (2) Virgin Mary; (P) [Add to Longdo]
聖母マリア[せいぼマリア, seibo maria] (n) Virgin Mary [Add to Longdo]
聖母被昇天[せいぼひしょうてん, seibohishouten] (n) (See 聖母マリア) Assumption (of the body and soul of Mary into heaven) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me.私が悩み事におちいっていると、聖母マリアがやってくる。
Mother Mary come to me.聖母マリアが現れて。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
聖母[せいぼ, seibo] Mutter_Gottes, Heilige_Jungfrau_Maria [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top