ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

翌朝

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -翌朝-, *翌朝*
Japanese-English: EDICT Dictionary
翌朝[よくあさ(P);よくちょう(P), yokuasa (P); yokuchou (P)] (n-adv,n-t) the next morning; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The morning after I arrived there I took a walk into the woods of oaks.そこへついた日の翌朝、私は樫の木の森へ散歩した。
Tom and Jane quarreled but made up the next morning.トムとジェーンは喧嘩したが、翌朝には仲直りした。
We agreed to start early the next morning.我々は翌朝早く出発することで一致した。
The next morning, to our great relief, he returned home safe and sound.私たちが本当にほっとした事には、翌朝彼が無事帰宅した。
I get up early the next morning to catch the first train.私は一番列車に乗るために翌朝早く起きた。
I was leaving for New York the next morning.私は翌朝ニューヨークに向かう予定でした。
I was leaving for Paris the next morning.私は翌朝パリに向かう予定だった。
The next morning found him traveling by train.彼は翌朝、列車で旅をしていた。
The next morning found him traveling by bus.翌朝、彼はバスで旅していた。
The next morning found him on a spaceship.翌朝、彼は宇宙船に乗っていた。
The next morning found him famous throughout the village.翌朝、彼は村中で有名になっていた。
The next morning I woke to see the fruit trees in bloom underneath my window.翌朝、目がさめると、私の窓の下で果実の木の花が咲いているのを目にした。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
翌朝[よくちょう, yokuchou] am_naechsten_Morgen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top