ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -羅-, *羅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[羅, luō, ㄌㄨㄛ] gauze, net; to collect, to display
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  維 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [ideographic] A silk 糹 net 罒 for catching birds 隹, Rank: 8129

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luó, ㄌㄨㄛˊ, / ] gauze; to collect; to gather; to catch; to shift; surname Luo, #1,798 [Add to Longdo]
俄罗斯[É luó sī, ㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Russia, #1,464 [Add to Longdo]
罗马[Luó mǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, / ] Rome (capital of Italy), #6,783 [Add to Longdo]
摩托罗拉[Mó tuō luó lā, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄚ, / ] Motorola, #10,065 [Add to Longdo]
罗马尼亚[Luó mǎ ní yà, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Romania, #11,777 [Add to Longdo]
巴塞罗那[Bā sài luó nà, ㄅㄚ ㄙㄞˋ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄚˋ, / ] Barcelona, #12,569 [Add to Longdo]
克罗地亚[Kè luó dì yà, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Croatia, #15,502 [Add to Longdo]
罗纳尔多[Luó nà ěr duō, ㄌㄨㄛˊ ㄋㄚˋ ㄦˇ ㄉㄨㄛ, / ] Ronaldo, #15,582 [Add to Longdo]
白俄罗斯[Bái é luó sī, ㄅㄞˊ ㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Belarus; Byelorussia; White Russia, #17,408 [Add to Longdo]
保罗[Bǎo luó, ㄅㄠˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] Paul, #17,598 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
針盤[らしんばん, rashinban] (n) เข็มทิศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[らう;らお, rau ; rao] (n) (1) Laos; (2) bamboo pipestem [Add to Longdo]
[らかん, rakan] (n) (See 阿漢) arhat; Lohan; achiever of Nirvana [Add to Longdo]
漢槙[らかんまき;ラカンマキ, rakanmaki ; rakanmaki] (n) (uk) (See 犬槙) Podocarpus macrophyllus var. maki (variety of yew plum pine) [Add to Longdo]
[らしゃ, rasha] (n) felt (por [Add to Longdo]
紗紙[らしゃがみ, rashagami] (n) flock paper [Add to Longdo]
紗綿;紗緬[らしゃめん, rashamen] (n) foreigner's mistress [Add to Longdo]
[らしん, rashin] (n) compass needle [Add to Longdo]
針儀[らしんぎ, rashingi] (n) compass [Add to Longdo]
針盤[らしんばん, rashinban] (n) compass; (P) [Add to Longdo]
針盤座[らしんばんざ, rashinbanza] (n) (constellation) Pyxis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I don't how to use this compass.私は、この針盤の使い方を知りません。
Since I recovered from my serious illness all of creation is beautiful to me.大病からようやく生還した私の目には、森万象が美しく映った。
His diary was a kind of list of events, though he commented at length once in a while.彼の日記は出来事の列に近かった。もっとも時には、長々と記述することもあった。
The compass pointer always seeks north.針盤の針は常に北を示す。
It covers everything from the fundamentals of microbiology to the latest news.微生物学の基本から最新の情報までを網する。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ら, ra] SEIDENGAZE, DUENNE SEIDE [Add to Longdo]
[られつ, raretsu] aufzaehlen, Beispiele_aufzaehlen, (Daten) vorlegen [Add to Longdo]
[らしん, rashin] Kompassnadel [Add to Longdo]
針盤[らしんばん, rashinban] Kompass [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top