ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -缺-, *缺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[缺, quē, ㄑㄩㄝ] to lack, to be short; vacancy, gap, deficit
Radical: , Decomposition:   缶 [fǒu, ㄈㄡˇ]  夬 [guài, ㄍㄨㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] jar, Rank: 875

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quē, ㄑㄩㄝ, ] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of, #1,902 [Add to Longdo]
[quē fá, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ, ] shortage; be lacking; to be short of; to lack; scarcity, #1,586 [Add to Longdo]
[quē shǎo, ㄑㄩㄝ ㄕㄠˇ, ] lack; shortage of; shortfall; to be short (of); to lack, #3,715 [Add to Longdo]
[quē diǎn, ㄑㄩㄝ ㄉㄧㄢˇ, / ] weak point; fault; shortcoming, #4,472 [Add to Longdo]
[quē xiàn, ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, ] a defect; a flaw, #4,803 [Add to Longdo]
[quē kǒu, ㄑㄩㄝ ㄎㄡˇ, ] nick; jag; gap; shortfall, #7,149 [Add to Longdo]
[duǎn quē, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩㄝ, ] shortage, #8,293 [Add to Longdo]
[quē shī, ㄑㄩㄝ ㄕ, ] deficiency; shortcoming; hiatus, #9,056 [Add to Longdo]
[quē xí, ㄑㄩㄝ ㄒㄧˊ, ] absence; absent, #10,401 [Add to Longdo]
[quē yǎng, ㄑㄩㄝ ㄧㄤˇ, ] lacking oxygen; anaerobic, #10,742 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top