ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

绝对

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绝对-, *绝对*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝对[jué duì, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] absolute; unconditional, #1,000 [Add to Longdo]
绝对[jué duì zhí, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓˊ, / ] absolute value, #33,220 [Add to Longdo]
绝对地址[jué duì dì zhǐ, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] absolute address (comp.), #421,684 [Add to Longdo]
绝对大多数[jué duì dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] an absolute majority; an overwhelming majority [Add to Longdo]
绝对数字[jué duì shù zì, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄕㄨˋ ㄗˋ, / ] absolute (as opposed to relative) number [Add to Longdo]
绝对温度[jué duì wēn dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] absolute temperature [Add to Longdo]
绝对湿度[jué duì shī dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄕ ㄉㄨˋ, 湿 / ] absolute humidity [Add to Longdo]
绝对观念[jué duì guān niàn, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] absolute idea (in Hegel's philosophy) [Add to Longdo]
绝对零度[jué duì líng dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄨˋ, / ] absolute zero [Add to Longdo]
绝对高度[jué duì gāo dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄉㄨˋ, / ] absolute temperature [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top