ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

经营

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -经营-, *经营*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经营[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] to engage in (business etc); to run; to operate, #509 [Add to Longdo]
经营[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, / ] manager; transactor, #5,273 [Add to Longdo]
苦心经营[kǔ xīn jīng yíng, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] to build up an enterprise through painstaking efforts, #38,707 [Add to Longdo]
惨淡经营[cǎn dàn jīng yíng, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] to manage by painstaking effort (成语 saw), #60,781 [Add to Longdo]
中国经营[zhōng guó jīng yíng bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, / ] China Business (a Beijing newspaper) [Add to Longdo]
无照经营[wú zhào jīng yíng, ㄨˊ ㄓㄠˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] unlicensed business activity [Add to Longdo]
特许经营[tè xǔ jīng yíng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] franchised operation; franchising [Add to Longdo]
经营管理和维护[jīng yíng guǎn lǐ hé wéi hù, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄏㄜˊ ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ, / ] Operations Administration and Maintenance; OAM [Add to Longdo]
经营费用[jīng yíng fèi yòng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] business cost; business expense [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top