ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

线

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -线-, *线*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
线[线, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] line, thread, wire; clue, trail
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  戋 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 430

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
线[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] thread; string; wire; line, #535 [Add to Longdo]
线[lù xiàn, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] route; course; fig. political course, #2,137 [Add to Longdo]
线[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] online, #2,604 [Add to Longdo]
线[xiàn lù, ㄒㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 线 / ] line; circuit; wire; railway track, #3,407 [Add to Longdo]
线[rè xiàn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hotline (communications link), #3,948 [Add to Longdo]
线[wú xiàn, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wireless, #4,125 [Add to Longdo]
线[yī xiàn, ㄧ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] frontline, #4,360 [Add to Longdo]
线[xiàn suǒ, ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 线 / ] trail; clues; thread (of a story), #4,836 [Add to Longdo]
线[qū xiàn, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] curve; curved line; indirect; in a roundabout way, #4,927 [Add to Longdo]
线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] underline; base line (in sports); fig. the legal limits; a spy (in enemy territory), #6,090 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top